Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druki nr 3106 i 3353).


Poseł Dorota Niedziela:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej co do projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, druk nr 3106.

    Projekt wynika przede wszystkim z konieczności wdrożenia do polskiego prawa przepisów Unii Europejskiej: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 r., rozporządzenia tegoż Parlamentu i Rady z 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych oraz rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej do ww. rozporządzeń, art. 6 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/40 dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady nr 70/156. W zakresie dotyczącym substancji zubożających warstwę ozonową projektowana ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, natomiast kwestie dotyczące wykorzystania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz użytkowania produktów, urządzeń i systemów zawierających te gazy zostaną uregulowane w polskim prawie po raz pierwszy.

    Projektowana ustawa dotyczy personelu i przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, a także z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami, urządzeniami, gaśnicami i systemami zawierającymi je lub od nich uzależnionymi. Projekt ustawy określa też organy właściwe do wykonywania przepisów dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową.

    Myślę, że większość informacji dotyczących ustawy przekazała pani poseł sprawozdawca i że niepotrzebne jest tłumaczenie, czego dotyczy ta ustawa i jak była zmieniana podczas prac podkomisji. Pragnę tylko, również jako członek tej podkomisji i komisji, podziękować za współpracę i za uwzględnienie poprawek, w tym większości tych, które miały na celu pilnowanie interesu przedsiębiorców. Dziękuję za współpracę ministerstwu, które uwzględniało większość poprawek zgłaszanych przez stronę społeczną i przez przedsiębiorców. Myślę, że uwzględnione i wprowadzone do projektu ustawy poprawki będą służyły stronie społecznej i przedsiębiorcom, bo dyskutowane i proponowane rozwiązania, można powiedzieć, wychodziły naprzeciw wszystkim potrzebnym zmianom zawartym w przedłożonym projekcie. Efekt końcowy, czyli efekt, który przedstawiony został w sprawozdaniu, jest efektem konsultacji i wielu godzin pracy podkomisji i komisji.

    W związku z tym klub Platformy Obywatelskiej wnosi o przyjęcie projektu ustawy w całości. Dziękuję.Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych


575 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy