Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Przedstawiona przez ministra środowiska informacja o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015˝ w roku 2014 (druk nr 3484) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 3918).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Dorota Niedziela:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Realizacja przedsięwzięcia w postaci budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba realizowana jest w podziale na zadania: zadanie I - Zbiornik, zadanie II - Przebudowa dróg, zadanie III - Przebudowa linii kolejowej i zadanie IV - Ochrona zlewni zbiornika. Program jest realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na zakończenie 2014 r. stan zaawansowania poszczególnych zadań wynosił odpowiednio: zadanie I - 95,6%, zadanie II - 82%, zadanie III - 94,4% i zadanie IV - 100%.

    Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. wydłużająca realizację programu do 2015 r. przewiduje finansowanie z latach 2014-2015 w kwocie do 321,9 mln zł: w roku 2014 w kwocie 241 mln zł, a w roku 2015 w kwocie 80,8 mln zł. 25 września 2013 r. RZGW w Krakowie złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 241,1 mln zł zgodnie z ustawą. Początkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał kwotę 150 mln zł i 24 marca 2014 r. została zawarta umowa na 150 mln zł. Po zbilansowaniu przez RZGW w Krakowie zaawansowania robót w pierwszym półroczu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zwiększył finansowanie o 60 mln zł, do poziomu 210 mln zł.

    RZGW w Krakowie 11 marca 2015 r. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 80 mln zł zgodnie z ustawą. Środki niezbędne do zabezpieczenia osuwisk zostały zapewnione w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ˝Ochrona powierzchni ziemi - część 2. Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska˝.

    15 czerwca br. została dokonana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiana programu w celu umożliwienia finansowania zabezpieczenia osuwisk państwowym jednostkom budżetowym. Należy podkreślić, że większość osuwisk, w przypadku których konieczne jest zabezpieczenie, powstała w ostatnim czasie, w związku z czym nie było możliwe uwzględnienie ich podczas prac nad ostatnią nowelizacją ustawy w 2013 r.

    Najistotniejsze prace dotyczące zbiornika zostały już wykonane, a konieczne do wykonania prace geologiczne będą realizowane w ramach dodatkowych środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

    Bardzo proszę Wysoką Izbę w przyjęcie tego sprawozdania. Dziękuję.Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji "Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015" w roku 2014 wraz z stanowiskiem Komisji


213 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o substancjach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy