Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu ˝Program dla Odry - 2006˝ w roku 2014 (druk nr 3547) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 3917).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Dorota Niedziela:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odnosząc się do pytania pana posła dotyczącego konwencji AGN, informuję, że bardzo chętnie odpowiedziałabym na nie, ale nie leży to w naszych kompetencjach. To należy do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Bardzo chętnie to przekażę. Proszę o interpelację w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ponieważ to leży w gestii ministra infrastruktury. Jeżeli chodzi o pytanie pana profesora, to przypominam, że cały ten program to kwestia przeciwpowodziowa, kwestia inwestycji przeciwpowodziowych. Realizacja tego to realizacja inwestycji przeciwpowodziowych.

    Chcę też od razu powiedzieć, że może warto byłoby zaglądnąć do umowy w tej chwili już podpisanej, z pełnym harmonogramem, z Bankiem Światowym, w której przewidziany jest ogrom inwestycji, na 1,2 mld euro. To są ogromne inwestycje i będą one realizowane. Myślę, że wszelkie pana wątpliwości to rozwieje. Przypuszczam, że nigdy nie będzie tak, że wszystkie inwestycje będą zrealizowane w jednym czasie. Wszystkie te inwestycje są przewidziane w planach zarządzania ryzykiem powodziowym i muszę być uwzględnione, i pan o tym dobrze wie, w planie gospodarowania wodami. Inwestycje zapisane - pan minister mówi to z taką łatwością - gdzieś w masterplanach to są inwestycje zapisywane innym systemem, tzn. nie w ustawie, tylko w związku z wagą ich wpływu na środowisko, nie sektorowo, tylko całościowo. Ten sposób patrzenia na realizację i planowanie inwestycji wydaje się najbardziej racjonalny w obecnej sytuacji. Sam pan profesor wielokrotnie zwracał na to uwagę, że jesteśmy w sytuacji zmieniającego się klimatu, zmieniającej się filozofii i zmieniającego się rozumienia tematów zarówno związanych z powodziami, jak i z suszą. Te inwestycje nie mogą być sztywno planowane, nie może być tak, że inwestycje sprzed 10 lat są obowiązkowe do wykonania, bo może się okazać, że część z nich w zmieniających się okolicznościach musi być przeanalizowana jeszcze raz. Może one są niepotrzebne albo ich zakres powinien być zwiększony lub zmniejszony. Na tym polega elastyczność tworzenia inwestycji, wpisywanie jej w całościowy plan strategicznych dokumentów i realizacja według pewnego schematu.

    Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie o umowę polsko-niemiecką, panie pośle, to nie jest potrzebna ratyfikacja tej umowy, wystarczy zatwierdzenie jej przez Radę Ministrów. Po wszystkich konsultacjach jest to przygotowane i włączone do porządku obrad następnego posiedzenia Rady Ministrów, które odbędzie się bodajże 13. Wówczas umowa ta będzie przedstawiona, jest uwzględniona w porządku obrad. Powtarzam, nie jest wymagana ratyfikacja, wszystko jest przygotowane, tak że w zasadzie nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że nie zostanie ona przyjęta. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    Na resztę pytań, na które nie odpowiedziałam, jeżeli takie będą, odpowiemy pisemnie.Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu "Program dla Odry - 2006" w roku 2014 wraz ze stanowiskiem Komisji


196 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o substancjach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy