Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Przedstawiona przez ministra środowiska informacja o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015˝ w roku 2014 (druk nr 3484) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 3918).


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Dorota Niedziela:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi - i te pozytywne, i te krytyczne. Chcę tylko zapewnić panią poseł, że od czterech lat się spotykamy i od czterech lat rozmawiamy o Świnnej Porębie. Obydwie jesteśmy z tego samego regionu, więc widzimy, że prace postępują. Jakkolwiek nie byłyby one uciążliwe dla mieszkańców, ale są, jakkolwiek nie byłyby one męczące w życiu codziennym, to ta inwestycja - chcę to bardzo wyraźnie podkreślić - która, tak jak pani poseł Paluch powiedziała, trwa bardzo długo, ale jest to inwestycja, która jest warta ponad 2 mld zł, inwestycja, którą w tym roku... Przypomnę tylko, że sprawozdanie dotyczy 2014 r., a mamy rok 2015 i za tydzień, tak jak pani poseł powiedziała, mamy odbiór zapory czołowej, czyli jednego z większych elementów budowy tego zbiornika. Pani poseł stwierdziła, podała nam przykłady pewnych części, które muszą być jeszcze zrealizowane i na które w większości przypadków mamy już zagospodarowane pieniądze. Jeżeli chodzi o osuwisko, przedstawiłam finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku ze zmianą jej zapisów możemy finansować osuwiska z tego właśnie funduszu.

    Chcę tylko zwrócić uwagę, że w trakcie realizacji powstało wiele nowych zadań, które zostały wykonane. I tak dla zobrazowania sytuacji chcę tylko powiedzieć, że jako minister środowiska jestem tam bardzo często, spotykam się z samorządami, rozmawiam z nimi. Nie dalej jak w tamtym tygodniu była oddana piękna inwestycja za ponad 5 mln zł, czyli ośrodek sportu i rekreacji w Mucharzu. Jest to ośrodek dla dzieci, z pięknym boiskiem pełnowymiarowym, z boiskiem do siatkówki plażowej, z kortem tenisowym.

    A więc bardzo prosiłabym, żeby nie podnosić kwestii drobnych elementów jeszcze do wykonania, nie zaliczać ich na poczet niewykonanej inwestycji. Inwestycja jest zaawansowana w bardzo wysokim stopniu, właściwie skończona, a wszystkie sprawy dotyczące finansowania, które nie były do tej pory zakończone, są przygotowywane i proszę mi wierzyć: będą zakończone.

    Jeśli chodzi o finansowanie, dalszą część finansowania utrzymania zbiornika, to rezerwa 49 została powiększona o 15 mln właśnie na utrzymanie i trwałość inwestycji wodnych.

    Nie zabrałam tego, ale żeby jeszcze uspokoić wszystkie niepokoje, to właśnie dostaliśmy, ja dostałam do przeglądnięcia program inwestycyjny, który został zrobiony w tych trzech gminach, program zabezpieczający jak gdyby społeczny odbiór tego zbiornika. Są to przepiękne plany trzech gmin dotyczące stworzenia ośrodków rekreacyjnych, stworzenia możliwości korzystania mieszkańców gminy z tych pięknych terenów, które powstaną po zalaniu tej zapory. Jest to dowód na to, że współpraca między RZGW, Ministerstwem Środowiska i samorządami układa się dobrze. Oczywiście tematy są trudne: jedna z dróg, o której pani poseł mówiła, to jest 2,5 km drogi, kosztuje, przypomnę, 13 mln zł. Jest to bardzo droga droga, bardzo kosztowna. Oczywiście nikt nie wycofuje się z zamiaru jej budowy. Myśleliśmy nad różnymi wersjami przebiegu tej drogi, nad tym, czy nie dałoby się tej drogi poprowadzić inaczej. Jak pani poseł wie, bardzo pilnujemy budżetu i dla nas ważne jest, żeby inwestycja była nie tylko realizowalna, ale i też nie była zbyt kosztowna. Natomiast wzięliśmy pod uwagę potrzebę budowy tej drogi i zapewnienia jej finansowania. Jeżeli na któreś z pytań państwu nie odpowiedziałam, bardzo chętnie odpowiemy na piśmie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji "Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015" w roku 2014 wraz z stanowiskiem Komisji


148 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o substancjach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o: - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dorota Niedziela - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy