Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 (druki nr 3834 i 3906).


Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Komisji Zdrowia chciałabym przedstawić sprawozdanie dotyczące rządowego projektu ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018.

    Jest to rozwiązanie, które przewiduje, że świadczeniodawcy udzielający obywatelom świadczeń zdrowotnych będą otrzymywali w formie ryczałtu środki za grupy osób, które są uprawnione, ale niestety nie wpisały się na aktywne listy pacjentów. W projekcie bardzo szczegółowo wyjaśniono, o które grupy osób uprawnionych chodzi. Są to m.in. dzieci, których rodzice nie zgłosili do świadczeń, albo niektóre grupy, w stosunku do których takie świadczenia przysługują z mocy ustawy, a przy weryfikacji przez system okazało się, że za te świadczenia nie zapłacono, bo tak naprawdę nie było do tego podstawy.

    Ten projekt wprowadza podstawę do przekazywania środków z budżetu. Będzie to dotacja wyliczona w specjalny sposób. Ministerstwo Zdrowia, przedkładając ten projekt, wyliczyło, że w roku 2015, od 1 stycznia, te świadczenia zostaną zrefundowane. W roku 2015 przekazano do rozdysponowania kwotę 320 232 tys. zł. W okresie przejściowym, kiedy to rozwiązanie będzie funkcjonowało, do końca 2018 r., zarówno za lata 2013 i 2014, jak i za pozostałe okresy rozliczenie ryczałtem nastąpi w terminie do 18 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. Zatem za świadczenia z roku 2015 będzie zapłacone w 2015 r., przypomnę, że jest to kwota 320 mln zł, za świadczenia z 2013 r. i 2014 r. - w terminie do 18 miesięcy, a potem, do 2018 r., będzie funkcjonował wprowadzony mechanizm zapłaty ryczałtem w wysokości 1/12 środków, które będą przekazywane świadczeniodawcy.

    Ten mechanizm rozwiązuje określony problem. Myślę, że przedstawienie tego projektu jest rzeczą niezwykle ważną. Rząd, przedkładając ten projekt, wskazuje, że za te świadczenia, w przypadku których osoby zobowiązane - rodzice lub inne osoby - powinny dokonać takiego zgłoszenia, żeby nie było najmniejszej wątpliwości, zostanie zapłacone. Chodzi o sytuacje, kiedy tego obowiązku nie dopilnowano i w tym zakresie powstał właśnie taki problem, który ten projekt rządowy rozwiązuje.

    To rozwiązanie jest oczekiwane przez świadczeniodawców. Myślę, że ono idzie w dobrym kierunku i będzie funkcjonowało do momentu wypracowania określonego modelu i uszczelnienia całego systemu. A zatem w imieniu Komisji Zdrowia rekomenduję paniom i panom posłom przyjęcie tego projektu, bo on jest potrzebny, jest rzetelnie przygotowany, jest oczekiwany. Chodzi o cały mechanizm funkcjonujący w okresie przejściowym od wejścia w życie tego projektu ustawy. Chcę jeszcze przypomnieć, że w projekcie tego rozwiązania komisja proponuje Wysokiemu Sejmowi, aby ustawa weszła w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a zatem mogłaby ona zacząć funkcjonować niezwłocznie, czyli jeszcze w październiku. Jest to jedna z dwóch niezwykle potrzebnych ustaw, które przedstawił rząd. Pierwsza dotyczy przekazania dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia na podwyżki dla pielęgniarek i położnych. To jest drugi kierunek, który mówi o rozwiązaniu określonego problemu, wspólnie uzgodnionym przez resort zdrowia i świadczeniodawców.

    Zatem raz jeszcze chciałabym zarekomendować przyjęcie tego projektu. Dziękuję.Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018


525 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy