Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Przyjęte przez Komisję Finansów Publicznych sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wraz ze stanowiskami: ministra finansów i Komisji Nadzoru Finansowego (druk nr 3923).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! Cieszę się, że pan ma przed sobą taki sam Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jak ja. Chciałabym go zacytować. Nie dopuścił mnie pan marszałek do głosu, a zatem złamał pan marszałek art. 184 Regulaminu Sejmu RP.

    Na str. 158 - bo pan ma takie samo wydanie - jest napisane to, co zostało ustalone przez Sejm, iż ˝Marszałek Sejmu udziela głosu poza porządkiem dziennym posiedzenia lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy, z zastrzeżeniem (...)˝. Chciałabym zatem - oczekuję od pana marszałka, jako że jesteśmy z tego samego regionu, jestem kobietą, a pan marszałek złamał regulamin - żeby pan marszałek mnie za to, po pierwsze, przeprosił.

    A wracając do rzeczy, to chciałabym rozpocząć od tego, iż w dniu dzisiejszym nie zostaliśmy poinformowani jako posłowie tej Izby, że nie będzie pytań w sprawie tego punktu posiedzenia, to po pierwsze. Po raz drugi w dniu dzisiejszym na posiedzeniach, tu na posiedzeniu plenarnym Sejmu, ale również na posiedzeniu połączonych Komisji Finansów Publicznych, komisji ds. nowoczesnych technologii i komisji nauki zostały w ten sam sposób zakończone posiedzenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami, iż marszałek Sejmu musi ponownie reagować. Uczynił to dziś marszałek z PiS-u, poseł z PiS-u również to uczynił na posiedzeniu połączonych komisji.

    Chciałabym odnieść się do tej debaty. Powinna zostać ogłoszona przerwa i powinien zostać zwołany Konwent Seniorów. Chcę powiedzieć, że w całej tej dyskusji warto nie zamiatać (Dzwonek) tego problemu pod dywan, przede wszystkim z tego powodu, że przez te wszystkie lata ustawodawca ochraniał SKOK-i, które nie płaciły żadnych podatków - żadnych. Do 2008 r. nie płaciły żadnych podatków.

    (Poseł Jerzy Szmit: Nieprawda.)

    Jeśli nieprawda, niech pan poseł z tej mównicy pokaże mi dokument. Jeszcze w 2007 r., jeśli chodzi o ustawę budżetową, nie płaciły podatku dochodowego.

    (Poseł Jerzy Szmit: O właśnie.)

    Nie płaciły podatku dochodowego, a to jest główny podatek od zysku.

    (Poseł Jerzy Szmit: Do rzeczy.)

    Druga sprawa dotyczy rachunkowości, ujawniania rzetelnych bilansów i rachunku wyników. Dopiero ta ustawa... To jest powód, dla którego komisja nad tym procedowała...

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Pani poseł, po pierwsze, pani czas już się skończył, a po drugie, to nie jest wniosek formalny.

    Poseł Krystyna Skowrońska:

    ...żeby pokazać rzetelność i potrzebę wprowadzenia tej ustawy.

    Panie marszałku, zmierzam do sprostowania wypowiedzi pani poseł Beaty Kempy.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Pani poseł, w tej chwili pani nie może występować w trybie sprostowania...

    Poseł Krystyna Skowrońska:

    Mogę.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    ...bo to nie jest miejsce...

    Poseł Krystyna Skowrońska:

    Mogę.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Pozaregulaminowe jest pani wystąpienie. Wniosek formalny chciała pani złożyć, proszę więc złożyć wniosek formalny.

    Poseł Krystyna Skowrońska:

    Tytułem sprostowania, panie marszałku, teraz tytułem sprostowania zabieram głos.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Pani poseł, powtarzam, nie może pani zgłaszać sprostowania, pani wypowiedź w tym momencie jest nieregulaminowa.

    Poseł Krystyna Skowrońska:

    Jest regulaminowa, jako że zostałam oskarżona, to jest co najmniej nieprawidłowe. Mija się z prawdą pani poseł Kempa, zarzucając mi konflikt interesów, którego nie ma. Zarzuca mi się zaciąganie legalnie i spłacanie pożyczek, co insynuują niektóre media. To jest posługiwanie się panią poseł, która powinna znać obowiązujące przepisy i wiedzieć o tym doskonale. Powtarzanie tego jest zarzutem w stosunku do mnie. Pani poseł Beata Kempa nadużyła tego, wprowadziła w tym zakresie manipulację. A pan marszałek, stojąc na straży prawdy w tej Izbie, powinien pani poseł Beacie Kempie w tej sprawie zwrócić uwagę, czego pan marszałek jakoś oszczędnie w stosunku do swoich kolegów z PiS-u używa.

    (Poseł Waldemar Andzel: Wyłączyć mikrofon.)

    PiS zamiótł...

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Pani poseł...

    Poseł Krystyna Skowrońska:

    ...w tym przypadku pod dywan wielką aferę...

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Nadużywa pani...

    Poseł Krystyna Skowrońska:

    Chodzi o 3 mld, o osoby...

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Pani poseł...

    Poseł Krystyna Skowrońska:

    ...które nie otrzymałyby tego, gdyby nie ta ustawa i determinacja Platformy Obywatelskiej. To warto powiedzieć Polakom.

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Pani poseł, będę zmuszony odebrać pani głos.

    Poseł Krystyna Skowrońska:

    Dziękuję bardzo. Na przeprosiny pana marszałka dalej czekam. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych wraz ze stanowiskami: Ministra Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego


85 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy