Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druki nr 3843 i 3900).


Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:

    Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Najpierw chciałabym serdecznie przeprosić państwa posłów i panią marszałek za to, że jest pewna zwłoka w prezentacji tego projektu.

    Warto poinformować Wysoką Izbę, że odbywające się posiedzenie trzech połączonych komisji, w tym Komisji Finansów Publicznych i komisji innowacyjności, zostało przez przewodniczącego zerwane i zamknięte, a pracowaliśmy nad projektem o działalności innowacyjnej zgłoszonym przez pana prezydenta Komorowskiego. Uważam to za poważny incydent w parlamencie. Ten parlament od wczoraj jest świadkiem wielu takich incydentów ze strony państwa posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Chciałabym, przepraszając, powiedzieć o tym pani marszałek i poinformować państwa, że zwrócę się do pani marszałek Kidawy-Błońskiej, iż taki incydent w parlamencie miał miejsce. Rzeczą niewyobrażalną jest, aby postępowanie czy prace nad projektami, które są już własnością parlamentu, prowadzone były przez naszych kolegów z PiS w ten sposób.

    A teraz, przechodząc do projektu, który w imieniu Komisji Finansów Publicznych mam przyjemność zaprezentować państwu posłom, chciałabym poinformować, że do ustawy o usługach płatniczych wprowadzamy nowe okresowe, incydentalne rozwiązania. Na rynku kart płatniczych funkcjonują dwa rodzaje takich kart. Są to tzw. karty czterostronne i karty trójstronne. Większość kart z tych, które funkcjonują na rynku płatniczym, którymi dzisiaj się posługujemy w bankomacie czy płacąc za usługi, to karty czterostronne. Ten projekt ustawy nie reguluje rozwiązania dotyczącego opłaty prowizyjnej, tzw. opłaty interchange. Ten problem dzięki posłom i z inicjatywy posłów został rozwiązany. Chcę przypomnieć, że akceptanci tam, gdzie płacimy, musieli uiszczać bardzo wysokie prowizje. Byliśmy jako Polska krajem, w którym średnia opłata, jaką pobierano za użycie przez nas karty, była dwa razy wyższa niż średnia oplata europejska, a dziesięć razy wyższa niż w krajach, które miały tę opłatę najniższą. Inicjatywy poselskie w tym zakresie doprowadziły do obniżenia tych opłat, ustalenia ich na zdecydowanie niższym poziomie. W wypadku kart płatniczych ta opłata wynosi 0,2%, a w wypadku transakcji kredytowych, kart kredytowych - 0,3%. Dzięki temu rozwiązaniu na rynku u przedsiębiorców pozostała rocznie, jak wyliczamy, kwota 2 mld zł. A zatem była to i jest szansa, którą parlament stworzył, aby te pieniądze zasiliły gospodarkę. W tym wypadku mówimy o rozwiązaniu incydentalnym w zakresie wprowadzenia nowych możliwości dla wystawców trójstronnych kart płatniczych. Przypomnę, że w ramach tego trójstronnego systemu kart płatniczych świadczone są usługi acquiringu i usługi wydawania kart, a transakcje płatnicze realizowane w oparciu o kartę są dokonywane przez przesyłanie środków z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy w ramach danego systemu. W tym systemie pozwalamy dzięki temu rozwiązaniu zastosować inne, wyższe opłaty interchange. Przede wszystkim mówimy o rozwiązaniu incydentalnym. Rozwiązanie to miałoby funkcjonować do 9 grudnia 2018 r. Dotyczyłoby ono wyłącznie krajowych transakcji płatniczych określonych w rozporządzeniu, o którym za chwilę powiem, a możliwość stosowania go miałyby podmioty wydające karty płatnicze w ramach trójstronnego systemu, których wolumen transakcji nie jest wyższy niż 3%.

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w zakresie określenia stawek opłat interchange z tytułu transakcji przy użyciu karty debetowej i karty kredytowej dopuszcza możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania. To rozwiązanie, ten projekt poselski, bo jest to projekt poselski, zostały przygotowane we współpracy z rządem. Odbyliśmy bardzo długą debatę na ten temat. Co do tego systemu to wprowadzenie tego rozwiązania daje szansę na powstanie nowych podmiotów, które będą wystawcami kart płatniczych - dotyczy to również lokalnych kart - i będą mogły w tym okresie prowadzić swoją działalność w tym zakresie. Czy ten rynek może liczyć się z wyższymi opłatami? Tak, ale podmioty, które będą korzystały z usług operatorów, będą o tym po prostu wiedziały. Chcę powiedzieć, że na tym rynku, jeśli chodzi o największych jego uczestników, są dwa podmioty. Zatem w tym przypadku w trakcie dyskusji, w trakcie prezentowania tego rozwiązania w komisji posłowie nie uznali, rozstrzygając o tym projekcie, że będzie to zagrożenie dla rynku, że w tym zakresie nastąpi masowe podwyższanie opłat. Rozstrzygnięcie w komisji co do przyjęcia tego sprawozdania, które mam dzisiaj przyjemność prezentować, wskazało, że 15 posłów było za tym rozwiązaniem, nie było głosów przeciw, 5 posłów się wstrzymało.

    Chcę powiedzieć raz jeszcze i podkreślić: określony udział w rynku nieprzekraczający 3% - takie rozwiązanie może być stosowane na czas ściśle określony, o którym tu mówimy, tj. do 9 grudnia 2018 r., a po tym terminie jego stosowanie nie będzie możliwe. Dotyczy to także krajowych transakcji płatniczych, które są określone w rozporządzeniu Unii Europejskiej 2015/751.

    W dyskusji pojawiły się również uwagi, że inne kraje takiego rozwiązania nie stosują albo rozpoczynają nad nim dyskusję. Tak, to prawda - bo to rozporządzenie obowiązuje od czerwca br. Chodzi o to, aby parlament rozstrzygnął i dał szansę rozwoju również podmiotom, które będą wystawcami kart płatniczych, krajowym podmiotom. Przyjęliśmy, że to rozwiązanie będzie temu właśnie służyło. Na tym rynku nie mamy żadnego polskiego operatora. Zatem to rozwiązanie uwzględnia wszystkie informacje dotyczące też wyższej opłaty, jeżeli osoba, która będzie korzystała z takiej karty, na to się zgodzi - będzie miała ona pełną świadomość tego. Liczymy również na to, że te informacje będą dokładne i uczciwe.

    W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zatem przyjemność zarekomendować to rozwiązanie, chociaż dyskusja w mediach na ten temat jeszcze trwa. Chcę powiedzieć, że intencje wnioskodawców - reprezentowałam grupę posłów, to na marginesie - były rzetelne i czyste, uwzględniające też możliwość czy potrzebę informowania. Jeśli parlament przyjmie takie rozwiązania, jest propozycja, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, bo rynek po prostu na to jest przygotowany. Będzie to szansa na rozwój, jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, bo w innym przypadku w odniesieniu do dużych graczy na rynku nie byłoby szansy na pojawienie się m.in. polskiego wydawcy kart płatniczych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych


75 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy