Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Marek Rząsa:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie ministrze, na wstępie chciałbym panu ministrowi powiedzieć, że pytanie zostało troszeczkę nietrafnie sformułowane, bo ono odnosi się do dróg leśnych, a nam bardziej chodzi o gminne i powiatowe drogi przyleśne.

    Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza zwrócił się do nas z prośbą o pilne zainteresowanie się sprawą dróg lokalnych na terenie Bieszczadów, jednego z najczęściej odwiedzanych i najbardziej zalesionych miejsc w Polsce. Z tej skali lesistości wynika również duża produkcja drewna, co generuje także proporcjonalnie wysoki zysk z jego sprzedaży. Z tego wynika, że w porównaniu z innymi terenami Polski na terenie Bieszczadów wypracowywana jest jedna z najwyższych kwot leśnych, z przeznaczeniem też na remonty dróg.

    Należy również zaznaczyć, że to gminy bieszczadzkie ponoszą największy ciężar uzyskania tego dochodu, taki jak odbudowa zniszczonych, wręcz zdegradowanych dróg przez ciężki sprzęt, a co za tym idzie - ograniczenia możliwości inwestycyjnych czy towarzysząca terenom leśnym mnogość obszarów objętych ochroną.

    Samorządowcy nie są w stanie poradzić sobie sami z remontami dróg. Co gorsza, drogi, o których mówimy, szczególnie te przyleśne, bardzo rzadko spełniają kryteria, które były głównie oceniane w ramach ˝Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych˝, czyli jeśli chodzi o tzw. schetynówki.

    Według nas pewnym rozwiązaniem problemu może być utworzenie w ramach nowego ˝Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020˝ funduszu przeznaczanego wyłącznie na przebudowę dróg lokalnych, po których odbywa się transport drewna.

    Czy rozwiązanie polegające na wydzieleniu takiego funduszu na drogi lokalne, po których odbywa się transport, było kiedykolwiek brane przez ministerstwo pod uwagę? Czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przewiduje wprowadzenie zmian co do zasad podziału środków na remonty dróg lokalnych, uwzględniając zalesienie danej gminy oraz transport drewna? Dziękuję.


30 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Szanowny Panie Pośle! Problem związany z podziałem środków i ˝Programem rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej˝, który notabene został uchwalony na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów, zmierza przede wszystkim do tego, aby dać samorządom, i państwu, czyli naszemu resortowi, możliwość współfinansowania inwestycji lokalnych, czyli dróg gminnych i powiatowych, wedle ściśle określonych kryteriów ogólnopolskich. Przyjęcie kryteriów dotyczących lesistości byłoby niesprawiedliwe z punktu widzenia tego, że różne obszary w Polsce mają różną lesistość, a to nie były podstawowe kryteria opracowywania tego programu. Było pięć podstawowych kryteriów - i jest pięć - istotnych z punktu widzenia kwalifikacji poszczególnych wniosków, które będą mogły być składane przez samorządy już od października, a mianowicie: techniczne, sieciowe, dostępności komunikacyjnej, kontynuacji ciągu, finansowe, czyli współpracy w zakresie dofinansowywania, więc jest to program ogólnonarodowy, niededykowany konkretnym problemom.

    Jeśli chodzi o poruszoną kwestię funduszu leśnego, to musi pan wiedzieć, panie pośle, że akurat kwestia funduszu leśnego leży nie w gestii resortu, który reprezentuję, ale w gestii resortu finansów, i tam należy skierować szczegółowe pytania dotyczące wykorzystywania środków w ramach funduszu leśnego.


30 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Marek Poręba:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W odpowiedzi zawarł pan tezy dotyczące tego, że nie do końca sprawiedliwe byłoby stworzenie takiego funduszu pomiędzy różnymi powiatami. Nie do końca z tym się zgadzam, ponieważ wspomniał pan, że są inne możliwości, i to nie dotyczy resortu finansowania remontów dróg, ponieważ tak naprawdę są powiaty, które nie mają dzisiaj takiego zalesienia, są bowiem powiaty o znacznym zalesieniu: 60-80%, w których uczestnictwo ruchu ciężkich pojazdów i ciężkiego sprzętu, wywożących drzewo z lasów, jest znacznie większe, w związku z tym szczególną uwagę zwracamy na te powiaty, które są narażone na taki transport. Zresztą mieliśmy podobną sytuację przy budowie autostrad, gdzie transport drogowy ciężki odbywał się na drogach technicznych i powiatowych (Dzwonek), były wypłacone odszkodowania. Stąd moje pytanie: Czy w ramach ministerstwa infrastruktury jest możliwość jakichś innych rozwiązań, z których mogą skorzystać samorządy w celu remontów dróg, bo jednak znaczenie terenu zalesienia jest bardzo duże? Dziękuję.


30 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski:

    Panie Marszałku! Panie Pośle! Program rozwoju infrastruktury gminnej jako kontynuacja programu schetynówek, o których wspomniał pan poseł Rząsa, jest programem ogólnopolskim i każdy samorząd ma prawo ubiegać się o środki w ramach określonej procedury konkursowej. Uprzywilejowanie konkretnych samorządów ze względu na lesistość nie było podstawowym kryterium. Podstawowym kryterium były rozwój sieci drogowej i zapewnienie bezpieczeństwa. To po pierwsze. Po drugie, ten program jest bonusem dla samorządów, bowiem państwo będzie dofinansowywało w kwotach do 3 mln zł poszczególne zadania, natomiast budowy, przebudowy, remonty dróg gminnych, powiatowych leżą w gestii samorządów. My nie mamy żadnej podstawy prawnej, aby finansować tego typu działania. To lokalnie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast odpowiadają za swoje drogi.

    Czy istnieją jakiekolwiek inne możliwości poza funduszem leśnym, który, tak jak powiedziałem, jest w gestii resortu finansów? Ano są takie możliwości. Na początku każdego roku jest dzielona rezerwa subwencji ogólnej na dofinansowanie zadań infrastrukturalnych, w tym zadań drogowych, i samorządy mogą o to się ubiegać. W tym tygodniu podpisałem pisma do wszystkich samorządów, wskazując te możliwości, wskazując procedurę, w ramach której mogą o to się ubiegać i składać wnioski, więc zachęcałbym do tego, aby bardzo precyzyjnie określić terminy i składać wnioski, bowiem w ramach rezerwy subwencji ogólnej my te środki możemy dedykować, jeśli jest uzasadnienie. Sądzę, że to jest jedyna formuła, w ramach której jako resort możemy uwzględniać te oczekiwania i problemy, o których panowie mówią. Dziękuję.

    (Poseł Marek Rząsa: Dziękuję, panie ministrze, za tę ostatnią deklarację, bo to ostatnie zdanie, które pan powiedział, jest ważne. Dziękuję bardzo.)Marek Rząsa i Marek Poręba - pytanie z 10 września 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 99. Pytania w sprawach bieżących Posłowie Marek Rząsa i Marek Poręba - PO w sprawie wydzielenia funduszy na drogi leśne


507 wyświetleńZobacz także:


Marek Rząsa i Tomasz Kulesza - pytanie z 19 marca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Marek Rząsa i Tomasz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Marek Rząsa i Renata Butryn - pytanie z 24 czerwca 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Marek Rząsa i Renata...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Poręba - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Marek Poręba - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Poręba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy