Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Informacja prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski.


Poseł Marek Poręba:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Moja przedmówczyni pani posłanka Pomaska mówiła o wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Mój wielki podziw budzi liczba posłów, którzy uczestniczyli w tym posiedzeniu. Już o tym dyskutowaliśmy, nawet padło pytanie, czy w ogóle pomieścimy się w sali kolumnowej. Więcej było mediów niż nas, posłów. Takie było wtedy zainteresowanie.

    Jednak zmierzam do czegoś innego, ponieważ pochodzę z Podkarpacia. Na wschodzie kraju mamy granicę Unii Europejskiej, natomiast na południu mamy granicę Schengen. Ponieważ wielu mieszkańców terenów położonych przy południowej granicy zadaje to pytanie, muszę zapytać, na ile Straż Graniczna jest przygotowana do realizacji przyjętej strategii postępowania w przypadku masowego napływu imigrantów (Dzwonek) przez południową granicę, na ile jest realizowana ta strategia, która została przyjęta przez Straż Graniczną. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Marek Poręba - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski


176 wyświetleń
Zobacz także:


Marek Rząsa i Marek Poręba - pytanie z 10 września 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 99. Pytania w sprawach bieżących Posłowie Marek Rząsa i Marek...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Poręba - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Rząsa - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o produktach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Poręba - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy