Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (druki nr 3667 i 3741).


Poseł Krzysztof Maciejewski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W swoim wystąpieniu delikatnie zwróciłem uwagę na brutalne wkraczanie w życie Polaków poprzez próbę regulowania tego życia za pomocą narzędzi prawnych. To źle wróży rozwiązaniom problemów, którymi się zajmujemy. Dlatego zadam dwa pytania, które są, według mnie, jednymi z najważniejszych pytań, chociaż jest ich zdecydowanie więcej.

    Po pierwsze, dlaczego debatujemy nad tak ważnym projektem ustawy bez przedstawienia skutków finansowych jego wprowadzenia? Czy powodem nie jest przypadkiem to, że skutki finansowe wprowadzenia w życie rozwiązań zawartych w tym projekcie ustawy poniosą wszyscy Polacy?

    Po drugie, dlaczego w tym projekcie ustawy nie sięgamy po rozwiązania naukowe, które nie tylko pozwoliłyby skutecznie zabezpieczyć środowisko przed jego zatruwaniem, ale też umożliwiłyby pełne wykorzystanie naszego głównego nośnika energetycznego, jakim jest węgiel? Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Krzysztof Maciejewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska


94 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Krzysztof Maciejewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Witold Waszczykowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy