Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222).


Poseł Krzysztof Maciejewski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przyznam szczerze, że czytając przedłożony Wysokiej Izbie projekt dotyczący ruchu drogowego, przeżyłem spore rozczarowanie, bo odniosłem wrażenie, że uważa się, iż podstawowym czynnikiem dotyczącym powiększającej się liczby wypadków jest wysokość kary. Chyba nie. Drugim czynnikiem wpływającym na rosnącą liczbę wypadków jest brak uregulowania, kto ma prawo ścigać tzw. piratów drogowych i przy pomocy jakiego urządzenia. Uważam, że powyższe uregulowania nie powstrzymają stale rosnącej liczby wykroczeń popełnianych na pasach drogowych przeznaczonych dla pieszych. Czy w tej kwestii doczekamy się skutecznych zmian? To po pierwsze.

    Po drugie: Czy rozważane są zmiany dotyczące podniesienia kwalifikacji osób otrzymujących prawo jazdy? Czy karanie właściciela pojazdu w obliczu braku możliwości wskazania kierującego pojazdem jest zgodne z prawem, mimo że wie on, komu użyczył samochodu, ale pojazdem kierowało przynajmniej dwoje ludzi: na przestrzeni kilkuset kilometrów kierowała nim na zmianę raz jedna, raz druga osoba? Przy nieczytelnym zdjęciu bądź też zdjęciu zrobionym z tyłu samochodu właściciel, mimo dobrej woli, nie jest w stanie właściwie wskazać, kto kierował pojazdem. To są rozstrzygnięcia, które powinniśmy mieć, i prawo wyraźnie powinno na te rzeczy wskazywać. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krzysztof Maciejewski - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.


52 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Krzysztof Maciejewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Maciejewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Witold Waszczykowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy