Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338).


Poseł Krzysztof Maciejewski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje dosyć bogate doświadczenie parlamentarne pozwala mi powiedzieć, że rodzi się nadzieja wśród tych, dla których doradztwo prawne często było przeszkodą w pomyślnym zakończeniu ich sprawy przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Mówiąc ˝przeszkodą˝, mam oczywiście na myśli barierę finansową. Sądzę, że większość parlamentarzystów w swoich biurach poselskich zorganizowała udzielanie potrzebującym darmowych porad prawnych, dlatego też zdajemy sobie sprawę z ogromu tych potrzeb. To doświadczenie pozwala mi optymistycznie spojrzeć w przyszłość, w której wszyscy obywatele, a zwłaszcza ofiary przestępstw, automatycznie otoczeni będą pełną i bezpłatną państwową opieką prawną. Dzisiaj często zdarza się, że pokrzywdzeni odstępują od dochodzenia swoich roszczeń przed sądem z powodu braku pieniędzy. Myślę więc, że przynajmniej w jakiejś części problemy ubóstwa nie będą wpływały na ograniczenie możliwości rozwiązywania spraw bardzo ciężkich, jeżeli chodzi o życie codzienne biednych grup społecznych.

    Rodzi się pytanie: Czy i kiedy z bezpłatnej porady prawnej bez względu na możliwości finansowe będą mogli skorzystać wszyscy takiej porady potrzebujący?

    Ponadto tak jak powiedziała pani poseł Beata Kempa, często pierwsze pismo procesowe decyduje o dobrym rozstrzygnięciu sprawy spornej w sądzie. Jak więc obok profesjonalnego przygotowania prawnika udzielającego porady prawnej zabezpieczyć jego uczciwe i rzetelne podejście do przedstawionego problemu? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krzysztof Maciejewski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


35 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Krzysztof Maciejewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Maciejewski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Witold Waszczykowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Matuszewski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy