Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

36 punkt porządku dziennego:


Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski.


Poseł Witold Waszczykowski:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Chciałbym zgłosić wniosek formalny, tradycyjnie, o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów, aby wyjaśnić, iż mówimy nie o uchodźcach, do których rzeczywiście odnosi się art. 78 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ale o emigrantach, których dotyczy art. 79.

    (Poseł Krystyna Pawłowicz: Tak jest.)

    W art. 79 jest mowa o tym, że kwestia emigrantów ekonomicznych należy do prerogatyw państwa narodowego, państwa członkowskiego. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Witold Waszczykowski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w Europie i jego reperkusji dla Polski


61 wyświetleń