Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

42 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki nr 17 i 1086).


Poseł Iwona Kozłowska:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - druk nr 17, sprawozdanie komisji - druk nr 1086.

    Obywatelski projekt ustawy zawiera propozycję wprowadzenia do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przepisów, na podstawie których każdy ubezpieczony, bez względu na datę urodzenia i tytuł ubezpieczenia, miałby prawo do emerytury bez względu na swój wiek, jeżeli udowodni staż ubezpieczeniowy wynoszący co najmniej 35 lat - kobiety, 40 lat - mężczyźni. Według projektu ustalenie stażu ubezpieczeniowego miałoby się odbyć z uwzględnieniem tylko okresów składkowych oraz nieskładkowych okresów niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do lat czterech oraz opieki nad dzieckiem, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Według projektu emerytura bez względu na wiek byłaby podwyższona do wysokości minimalnej emerytury.

    Projekt został przygotowany głównie z myślą o pracownikach, którzy z uwagi na absencję związaną ze stanem zdrowia w latach poprzedzających osiągnięcie wieku emerytalnego obawiają się utraty pracy i problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Podkreślono w nim również, że sposób ustalenia stażu ubezpieczeniowego wykluczający możliwość uwzględnienia okresów pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego spowoduje, że proponowane regulacje dotyczyć będą niewielkiej liczby pracowników, bo aby nabyć prawo do przejścia na emeryturę na rok przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, należałoby podjąć pracę w wieku 24 lat i od tego dnia pracować praktycznie nieprzerwanie, nie mając w ogóle absencji chorobowej.

    Celem projektu ustawy jest przede wszystkim umożliwienie nabycia prawa do emerytury bez względu na wiek ubezpieczonym wszystkich kategorii, a także osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, które dotychczas nigdy takich uprawnień nie posiadały. Należy jednak nadmienić, że projekt ten został skierowany do laski marszałkowskiej w 2010 r., a więc w innym stanie prawnym niż stan obecny. Po zmianach, które nastąpiły w roku 2012, a więc po wprowadzeniu przepisów dotyczących stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego do 67. roku życia, nie mamy już do czynienia z granicą wieku 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. A więc zaproponowane zmiany nie korespondują już z aktualnymi przepisami prawnymi. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych


47 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy