Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Iwona Kozłowska:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałabym do tego tematu, który jest niezmiernie istotny, podejść troszeczkę z innej strony, a mianowicie pod kątem potrzeb osób starszych, seniorów, bo o tym mówimy bardzo niewiele. Skupiliśmy się przede wszystkim na młodzieży, dzieciach, bibliotekach, ale nie mówimy tutaj o osobach bardzo dojrzałych.

    Idea uczenia się przez całe życie - myślę tutaj o uczeniu ustawicznym - jest priorytetem w polityce oświatowej wszystkich krajów europejskich. W gospodarce opartej na wiedzy edukacja szkolna staje się już zdecydowanie niewystarczająca. Obecnie liczy się aktywność i zdolność do korzystania z wiedzy i jej aktualizowanie również w przypadku osób starszych, seniorów. Wiedzę tę uzyskuje się z książek, prasy. W Polsce 1/3 seniorów znajduje się praktycznie poza kulturą pisma. Dzieje się tak z różnych przyczyn, są one związane z wykształceniem, trudnościami w dostępie do bibliotek i księgarni z uwagi na miejsce zamieszkania, ale również z powodu stanu zdrowia. Myślę tutaj o np. słabym wzroku.

    Czy ministerstwo podjęło działania w kierunku zapewnienia większej dostępności książek dla tych osób, z uwzględnieniem książek drukowanych powiększoną czcionką, dostosowanych do potrzeb osób starszych, seniorów? Bardzo dziękuję.Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.


52 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy