Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Iwona Kozłowska:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Pani minister przedstawiła nowy program ˝Bezpieczna +˝, który obejmuje rekomendacje dotyczące zabezpieczenia szkolnych sieci internetowych, warsztatów dla uczniów, nauczycieli, rodziców, które pozwolą na właściwe korzystanie z tej sieci, a także wykorzystanie dobrej współpracy z organizacjami pozarządowymi. O tym mówię tak bardzo ogólnie, bo pani minister omówiła to znacznie bardziej szczegółowo i dokładniej do tego tematu się odniosła.

    Natomiast moje pytanie wynika z tego, że w ostatnim okresie spotkałam się z dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej. Interesuje mnie to, jak ten program będzie wykorzystywany w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ponieważ okazuje się, że korzystanie z Internetu, korzystanie z sieci w tych placówkach przez młodzież, przez dzieci tam przebywające już jest na takim poziomie, że dla wychowawców, dla opiekunów staje się to wielkim problemem. Trudno im poradzić sobie z tymi sytuacjami, z którymi spotykają się w życiu codziennym. Doszło nawet do takiej sytuacji, że młodzież ukradła laptop pod nieobecność wychowawcy - jakoś to zrobiła bardzo sprytnie - i doszło do tego, że korzystała z różnych stron, z których potem wychowawcy, przeglądając je, nawet nie potrafili wyjść. Tak więc okazuje się, że takie szkolenie w takich jednostkach, w takich placówkach jest niezmiernie potrzebne.

    Chciałabym zapytać nie tylko o placówki opiekuńczo-wychowawcze, ale również o rodziny zastępcze. Czy dla opiekunów w rodzinach zastępczych, dla osób, które zajmują się opieką nad dziećmi z rodzin trudnych, z rodzin patologicznych, będących w trudnych sytuacjach losowych, też państwo przewidujecie takie szkolenie (Dzwonek), takie wsparcie, taką pomoc w tym zakresie? Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus"


39 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy