Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Informacja o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 3329) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 3422).


Poseł Iwona Kozłowska:

    Bardzo dziękuję.

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Liczba grup spraw, którymi zajmuje się rzecznik praw dziecka, jest ogromna, bo dziecko jest podmiotem najważniejszym społecznie.

    Chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi za obszerne przedstawienie informacji o działalności swojego biura, bo przecież zaangażowanych w pana działalność jest wiele osób. Wiemy też, że jeszcze wiele tematów, wiele spraw jest nierozwiązanych i należy się nimi zająć. Każdy rok działalności, panie ministrze, pana biura, rzecznika praw dziecka potwierdza potrzebę istnienia tejże instytucji.

    Moje pytanie. Rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny z problemami uzależnień to często rodziny, w których dziecko nie jest pod właściwą opieką, w których zdarzają się sytuacje łamania praw dziecka. Ośrodki pomocy społecznej mogą przydzielić takiej rodzinie asystenta rodziny. Bardzo proszę o odpowiedź (Dzwonek) na pytanie: Jak rzecznik praw dziecka ocenia funkcjonowanie tychże asystentów? Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji


41 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy