Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 3194 i 3340).


Poseł Iwona Kozłowska:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam jedno pytanie, z którym zgłosiły się do mnie środowiska prawnicze. Przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ocenić należy oczywiście jako korzystny dla stron postępowania sądowego. Przy okazji tej nowelizacji należy jednak zwrócić także uwagę na różnorodną praktykę sądów w zakresie terminu zwrotu opłat sądowych. Należałoby się zastanowić, czy w odpowiednim przepisie nie powinien być określony termin zwrotu opłaty sądowej przez sąd. W art. 81 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych mamy wyraźnie wskazany okres przedawnienia roszczenia o zwrot opłaty, który wynosi trzy lata, licząc od dnia powstania tego roszczenia, natomiast ani w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ani w żadnym innym przepisie nie ma określonego terminu zwrotu opłaty przez sąd. Powoduje to, że strona postępowania, na rzecz której ma nastąpić zwrot opłaty, w zasadzie jest w gorszej sytuacji aniżeli sąd czy w rezultacie Skarb Państwa, bowiem nie ma nawet możliwości dochodzenia roszczenia o odsetki od opóźnienia.

    Moim skromnym zdaniem termin 30 dni, licząc od daty zakończenia postępowania, czyli uprawomocnienia się orzeczenia kończącego konkretne postępowanie, powinien w zupełności wystarczyć sądom na zwrot opłaty. W ten sposób zostanie zagwarantowane przestrzeganie zasady równości podmiotów wobec prawa i tym samym zasady praworządnego państwa prawa.

    Zwracam się zatem z pytaniem do pana ministra: Czy nie należy uznać za celowe określenia terminu zwrotu opłaty sądowej przez sąd? Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.


73 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy