Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Iwona Kozłowska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Dzisiejsza debata dotyczy przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. Nie ukrywam, że jestem szczególnie zainteresowana tym tematem, ponieważ woj. kujawsko-pomorskie wielokrotnie doświadczyło takich klęsk. Przede wszystkim powodzie, które dotknęły mieszkańców naszego województwa, wyrządziły wiele, wiele szkód. Uczestniczyłam zresztą w wizjach lokalnych i widziałam naocznie, jak to wygląda.

    Szanowny Panie Ministrze! Komisja Europejska nałożyła na Polskę obowiązek wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochrony przeciwpożarowej. Zleciła też rezygnację z sektorowych i regionalnych programów przeciwpowodziowych. Od 1 stycznia 2015 r. przestały funkcjonować wieloletnie programy przy zachowaniu ciągłości zadań realizowanych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Projekty ochrony przeciwpowodziowej realizowane są przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych udostępniających nie tylko pieniądze, ale także wsparcie - wiedzę oraz wsparcie techniczne - w zakresie realizacji dużych projektów hydrotechnicznych. Moje pytanie dotyczy właśnie projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły. Jakie znaczenie dla zapobieżenia powodziom w przyszłości ma uchwała Rady Ministrów w sprawie umowy pożyczki zaciągniętej w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju na częściowe sfinansowanie właśnie projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i dorzeczu Wisły? Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych


68 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyPoseł Iwona Kozłowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy