Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

26 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3516 i 3620).


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jako że pan marszałek na ostatnim posiedzeniu Sejmu, zresztą osobiście, wyznaczył nam bardzo krótki czas na prace nad tym projektem, właśnie do dnia dzisiejszego - muszę powiedzieć, że z przerażeniem zabieraliśmy się za te prace, ale zdążyliśmy - chciałabym podziękować za tę sprawność wszystkim członkom podkomisji uczestniczącym w doskonaleniu projektu, zwłaszcza od strony legislacyjnej. Chciałabym bardzo podziękować za tę jednomyślność, bo to świadczy, że wszystkim nam zależy na tym, żeby naszym obywatelom ułatwiać pewne czynności.

    Panu marszałkowi Zychowi chciałabym, jeżeli mogę, odpowiedzieć na wątpliwości. Po pierwsze, jak wynika z uzasadnienia do projektu, w przypadku innych środków, które zostały zapisane w art. 95da, przewiduje się możliwość zasięgnięcia opinii ekspertów. Mogą się zdarzyć jakieś skomplikowane sytuacje, które będą tego wymagały, i takiej sytuacji dotyczy ten zapis.

    Natomiast jeżeli chodzi o przepis, który mówi o tym, że osoba, która ze względu na swój stan majątkowy nie może uiścić kosztów wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego, może się zwrócić do sądu miejsca zamieszkania o zwolnienie - przypomnę, że organem, który będzie się zajmować wydawaniem europejskich poświadczeń spadkowych, będzie albo sąd, albo notariusz, natomiast kompetencje do zwolnienia z kosztów ma z tych dwóch organów tylko sąd - pozostawiliśmy miejsce zamieszkania jako istotne przy określaniu właściwości sądu, do którego można się o to zwolnienie zwrócić, z myślą o tym, że osobie, która chce uzyskać to zwolnienie, będzie łatwiej dotrzeć do sądu rejonowego. Natomiast nowe pojęcie ˝ostatnie miejsce zwykłego pobytu˝ dotyczy spadkodawcy i obszaru spadku, czyli elementów spadkowych.

    Jeszcze raz bardzo pięknie dziękuję wszystkim za sprawność i za zgodność, jaka na pewno będzie się zdarzać jeszcze niejeden raz. (Oklaski)Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96


41 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy