Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

34 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (druki nr 3756 i 3789).


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów z druku nr 3756 oraz sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z druku nr 3789.

    Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 lipca ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów wprowadził do niej, jak powiedziała przed chwilą pani poseł sprawozdawca, 5 poprawek. Celem pierwszej poprawki jest wprowadzenie w art. 25 ust. 4 odesłania do właściwego przepisu, tj. art. 13 ust. 1, określającego składniki wynagrodzenia kierownika zespołu i specjalisty, zamiast do art. 14, który takiego określenia nie zawiera. Poprawka 2. ma charakter wyłącznie redakcyjny. Poprawki 3., 4. i 5., co do których komisje zaproponowały, aby głosować nad nimi łącznie, są poprawkami o tożsamej treści i nie wnoszą żadnej treści normatywnej, a ponadto tworzą, jak przed chwilą powiedziano, sytuację niekonsekwencji wobec niektórych innych norm zawartych w ustawie.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie popierać rekomendację przedstawioną przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, która dotyczy przyjęcia poprawek 1. i 2. oraz odrzucenia poprawek 3., 4. i 5. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów


58 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy