Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

38 punkt porządku dziennego:


Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku (druk nr 3479) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 3634).


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:

    Panie Marszałku! Nie sygnalizowałam takiej woli, ale skoro pan marszałek tak twierdzi, to mam już taką wolę.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Jasne, tak było.)

    Tak. Jeszcze raz chciałabym złożyć na ręce pana przewodniczącego podziękowania za dzielenie się z nami przez przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa wybitną wiedzą i za współpracę z nami, zwłaszcza na etapie prac w podkomisji.

    Szkoda, że pan poseł Dera wyszedł, bo chciałabym się jednak odnieść do jednej rzeczy, którą tutaj, podobnie jak w komisji, bo ten głos jest powtórzony z prac komisji, pan poseł Dera poruszył, a mianowicie że jest różnica między pierwotnym projektem przedłożenia opiniowanym przez Krajową Radę Sądownictwa - zakładajmy, że czas na wydanie tej opinii był stosowny i Krajowa Rada Sądownictwa z tym zdążyła - a ostatecznym brzmieniem tego aktu prawnego. Ale chciałabym powiedzieć, że dlatego jest często inny, że to właśnie przedstawiciele różnych gremiów, a w szczególności Krajowej Rady Sądownictwa, służąc nam swoją wiedzą i doświadczeniem, uczestniczą na bieżąco w tworzeniu i modyfikacji tego aktu prawnego. Wobec tego nie upatrywałabym w tym jakichś negatywnych skutków, że to jest inny akt prawny, pod warunkiem że zachowamy te dobre praktyki, że Krajowa Rada Sądownictwa będzie z nami współpracować przy tworzeniu nowego, lepszego prawa. Jeszcze raz dziękuję.Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Komisji


70 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy