Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

46 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych (druki nr 3579 i 3616).


Poseł Stanisław Wziątek:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Program modernizacji Sił Zbrojnych, finansowanie Sił Zbrojnych to był temat szerszych dyskusji, ale także dyskusji w społeczeństwie, nie tylko w tej Izbie. Wszyscy zastanawiali się, czy jest potrzeba, żeby zwiększać środki finansowe na bezpieczeństwo, zwiększać środki na obronę do 2%, skoro nie zawsze dotychczas wykorzystywano wskaźnik 1,95. Sojusz Lewicy Demokratycznej stał na takim stanowisku, że warto zwiększyć to finansowanie, jeżeli będziemy umiejętnie przygotowani do wydania tych środków, jeśli te środki będą kołem zamachowym rozwoju polskiej gospodarki. Jeśli możemy to osiągnąć, to z udziałem polskiego przemysłu obronnego i z udziałem naszych naukowców, a więc trzeba przeznaczyć znacznie więcej niż dotychczas środków na badania i rozwój. Chciałbym podziękować i Wysokiej Izbie, i panu ministrowi za to, że ten warunek, który postawiliśmy, został nie tylko zrozumiany, ale i przyjęty do realizacji. To jest szansa i z tego względu przede wszystkim Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera tę ustawę i będzie oczywiście popierał te poprawki, które odnoszą się do aspektów bardziej uszczegóławiających kwestie wydawania środków na badania i rozwój. Bo poprawka 3. tak naprawdę jest doprecyzowująca, tak odbieramy tę zmianę. Jest to wyraźne określenie, że chodzi o środki przeznaczone na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa. Taki jest sens tej poprawki. Jeśli potraktujemy to jako doprecyzowanie, to jest pełna zgoda.

    Cieszę się bardzo, że Wysoka Izba, że Komisja Obrony Narodowej także ze zrozumieniem podeszła do wcześniejszego zapisu i utrzymała ten zapis, odrzucając poprawki 1. i 2., mówiący o potrzebie dyskusji nie tylko w kręgu tych ciał wykonawczych, ale także w obszarze polskiego parlamentu, dyskusji na temat kierunków rozwoju Sił Zbrojnych. I jeśli program rozwoju Sił Zbrojnych będzie dyskutowany, nawet jeżeli to będzie tylko i wyłącznie opinia wydawana przez komisję, to proces uspołecznienia podejmowania decyzji, dyskusja ze wskazaniem pozytywnych aspektów, ale także być może słabości, jest pewną wartością, która znajduje się w naszej propozycji. Dlatego też poprawek, które ograniczają te możliwości, Sojusz Lewicy Demokratycznej nie będzie popierał. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych


73 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Stanisław Wziatek - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy