Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Stanisław Wziątek:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Zwracam się do pani marszałek z prośbą o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów w związku z potrzebą przeprowadzenia ponownej analizy sytuacji, która dotychczas się nie zdarzyła. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby był procedowany projekt ustawy, który powstał z woli wszystkich posłów reprezentujących różne kluby parlamentarne, bo jest to projekt grupy poselskiej, projekt ustawy Prawo łowieckie...

    (Poseł Rafał Grupiński: Złamaliście wszystkie zasady.)

    ...żeby został przygotowany dokument, który jest dokumentem w postaci formalnego sprawozdania komisji środowiska, żeby komisja już dawno temu przedstawiła pani marszałek gotowy materiał, który niestety nie został wprowadzony do drugiego czytania. Czy to oznacza, pani marszałek, że biorąc pod uwagę rozwiązania, które zostały zaproponowane w Prawie łowieckim przez większość...

    (Poseł Rafał Grupiński: Nie chodzi o większość, tylko o myśliwych, lobbyści.)

    ...która zdecydowała się przyjąć takie, a nie inne rozwiązania, które nie odpowiadają rządowi, taki projekt nie ma być procedowany? To jest po prostu skandal. Nie może być tak, że pod obrady Sejmu są przedkładane tylko te projekty, na które rząd się zgadza, a te, których rząd nie akceptuje, są odrzucane.

    (Poseł Rafał Grupiński: To wy złamaliście wszystkie zasady.)

    Pani Marszałek! Proszę jeszcze raz przeanalizować tę sytuację, zwłaszcza że nowelizacja Prawa łowieckiego powinna być wprowadzona w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę, na początku przyszłego roku znajdziemy się w sytuacji, że nie będzie można realizować zadań państwa związanych z wykonywaniem polowań, z wykonywaniem określonych odstrzałów i całą gospodarką łowiecką. To jest problem, który wróci do Wysokiej Izby ze zdwojoną siłą. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny


631 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Stanisław Wziatek - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy