Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Stanisław Wziątek:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! W każdej dyskusji dotyczącej modernizacji technicznej Sił Zbrojnych wszyscy zgodnie podkreślamy, że warunkiem przy rozstrzyganiu przetargu, warunkiem przy zakupie nowego uzbrojenia i wyposażenia dla polskiego wojska powinno być wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego i że powinny być tworzone miejsca pracy tu, w Polsce. W związku z tym moje główne pytanie, które adresuję do pana ministra, dotyczy procedury przetargowej. Jak to jest, że przyjmujecie państwo taką procedurę przetargową, w której najpierw dokonywane jest rozstrzygnięcie dotyczące konkretnego produktu, a później rozpoczynają się negocjacje dotyczące tego, co oferent jest w stanie zaproponować polskiej gospodarce? Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest nie tylko w tym przypadku - przetargu na śmigłowce, ale także w przypadku programu ˝Wisła˝ to, że minister obrony narodowej jedzie do Stanów Zjednoczonych po wskazaniu konkretnego oferenta i zwycięzcy w przetargu, żeby negocjować warunki inwestycyjne w Polsce. To jest odwrócenie sytuacji. Najpierw trzeba położyć na stół wszystkie karty, pokazać, co jest argumentem, który przekonuje i który pozwala dokonać rozstrzygnięcia, a później decydować, kto może zostać zwycięzcą w tym przetargu.

    Drugie pytanie dotyczy analizy korzyści dla polskiej gospodarki w tym konkretnym przypadku. Jeśli to rozstrzygnięcie już nastąpiło, mamy śmigłowiec Caracal, to czy państwo jesteście w stanie stwierdzić jednoznacznie i czy pan, panie ministrze, jest w stanie to tutaj wiarygodnie powiedzieć, że powstanie w Polsce tyle i tyle miejsc pracy? Czy ta analiza jest jednocześnie analizą, która pokazuje, ile możemy stracić w związku z tym, że nie realizują tego kontraktu firmy, które są już w Polsce zakorzenione? Ile miejsc pracy stracimy w Świdniku i w Mielcu? (Dzwonek)

    Ostatni aspekt odnosi się do szczegółowej kwestii. Proszę jednoznacznie wskazać, jak to jest, jeśli chodzi o warunek...

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle...

    Poseł Stanisław Wziątek:

    ...dostawy śmigłowca ze Świdnika, ponieważ prezes tej firmy mówi wyraźnie, że był w stanie dostarczyć śmigłowiec w wymaganym terminie dwóch lat, a pan mówi, że w warunkach przetargowych wskazano cztery lata. Proszę o wiarygodną informację w tej sprawie. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP oraz skutków rozstrzygnięcia przetargu dla polskiej gospodarki


458 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o: - poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Stanisław Wziatek - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca upublicznienia akt...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Wziątek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy