Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3386).


Poseł Edward Siarka:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałbym dopytać o kwestię, która pojawiała się już w wystąpieniach klubowych, dotyczącą wydatkowania środków z 1% na reklamę. Czy państwo mają wiedzę, ile pieniędzy wydały organizacje pożytku publicznego na reklamowanie swoich działań, a przede wszystkim na to, by reklamować przekazywanie im środków z 1%? Obserwujemy takie zjawisko, że co roku na wiosnę, kiedy przychodzi okres rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, niektóre organizacje, te większe, uruchamiają prawdziwą akcję promocyjną swoich działań, która niewątpliwie pochłania dużo środków.

    W projekcie ustawy zapisano, że organizacja jest zobowiązana do podania informacji, że dana akcja jest finansowana akurat z tych środków. Powstaje pytanie, ile. Czy mamy taką wiedzę, ile środków idzie dzisiaj na tę reklamę? Przede wszystkim, jak to opracować technicznie, jak to zapisać prawnie, żeby nie okazało się, że będzie taki obowiązek, ale przy okazji każdej reklamy będzie obchodzony, jak dzieje się to dzisiaj, że gdzieś tam pojawia się to drobnym druczkiem i w sumie nie za bardzo to widzimy czy nie za bardzo możemy to usłyszeć albo jest to podane w takim tempie (Dzwonek), że gubi się istota rzeczy. Tego dotyczy moje pytanie. Dziękuję bardzo.Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw


59 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy