Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

28 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 3752 i 3794).


Poseł Edward Siarka:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu przedstawiam stanowisko co do uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, która dzisiaj jest procedowana.

    Trzeba w tym momencie powiedzieć, że zapisy, które pojawiły się w rozdziale 16 ustawy o kierujących pojazdami w odniesieniu do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, spowodowały, że oto znaleźliśmy się, jako ci, którzy tym tematem są zainteresowani, głównie ludzie związani z ochotniczymi strażami pożarnymi, w takiej sytuacji, że właściwie od 1 stycznia 2016 r. żaden pojazd strażacki nie mógłby wyjechać na polskie drogi, żeby udzielać ludziom pomocy. Stąd też istniała pilna konieczność, by zapis art. 106 ustawy o kierujących pojazdami został zmieniony. Już powiedziano z tej trybuny, że wprowadzenie tego zapisu i wymogu ukończenia specjalistycznego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi kosztowałoby budżety gmin w granicach 200 mln zł, oczywiście również Państwową Straż Pożarną, Policję i pozostałe służby.

    Te zapisy trzeba zmienić i to się dzieje, a Senat wniósł poprawki, które, wydaje się, rzeczywiście uchwaloną przez Sejm ustawę modyfikują na tyle, że te zapisy będą bardziej czytelne. Przypomnę, że na podstawie tych uregulowań, które przyjęliśmy, które Sejm przyjął, zniknie z art. 106 zapis o konieczności ukończenia dodatkowych kursów przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Nie ma żadnych podstaw merytorycznych do tego, aby takie wymogi wprowadzać. Zresztą poselski zespół strażacki, który tym tematem się zajmował, również zwraca na to uwagę, a także komendant główny Państwowej Straży Pożarnej - nie ma problemu kierowców pojazdów uprzywilejowanych, bo oni dzisiaj i tak posiadają tak wysoką kategorię uprawnień do kierowania pojazdami, że wprowadzenie dodatkowego kursu tylko komplikowałoby sprawę i narażało budżety gmin na poważne wydatki. Znika w związku z tym ten zapis, znika również zapis ustawy odnośnie do finansowania tego zadania przez budżety gmin.

    Wyrażam zadowolenie w związku z tym, że Senat doprecyzował przepisy ustawy. Przeanalizowaliśmy szczegółowo te zapisy i mam nadzieję, że będą one służyć również ochotniczym strażom pożarnym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami


2071 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy