Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (druki nr 3757 i 3799).


Poseł Edward Siarka:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Rzeczywiście, jeżeli idzie o ustawę o wolontariacie, kwestią w tej chwili bardzo istotną jest kwestia, która wywołuje wiele emocji i dyskusji wśród tych organizacji, które korzystają z 1% podatku i próbują pozyskać z tego tytułu jak najwięcej środków. Z jednej strony wydaje się, że te organizacje w jakiś sposób powinny mieć możliwość docierania z informacją odnośnie do pozyskiwania 1% podatku na działalność, która często służy w wielu aspektach lokalnym społecznościom i rozwiązuje nawet problemy społeczne, z drugiej strony możemy powiedzieć, że możliwość promocji w ramach tego 1%, wykorzystywania na to środków w ten sposób pozyskanych przez niektóre organizacje jest nadużywana. Dość przypomnieć, że są organizacje, które potrafią nawet 50% tych środków wydać na promocję. Wtedy generalnie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z patologią, że właściwie na siłę pozyskuje się środki z tytułu tego 1%, które nie służą później tej organizacji do realizacji celów chociażby statutowych. A powinny służyć. W związku z tym sprawa, jak się wydaje, że jest trochę taka nie do rozwiązania z zastosowaniem sposobu, który dzisiaj na podstawie tej ustawy można by wprowadzić, czy też że na pewno nie rozwiązują tego problemu tak do końca poprawki Senatu. W związku z tym uważamy, że póki co na dzień dzisiejszy należy raczej skupić się na tym, aby doprowadzić do sytuacji, że nie będzie ta forma promocji nadużywana z wykorzystaniem środków z 1% podatku, zastanowić się, w jaki inny sposób takie organizacje mogłyby się promować. To wymaga dalszych prac, które ten problem tych organizacji by rozwiązały.

    Natomiast wydaje się, że pójście w takim kierunku, że wszyscy dużą ilość tych środków będą wykorzystywali tylko na promocję, jest niewłaściwe, bo nie taka była nasza intencja, nie taka była intencja ustawodawcy. Środki pozyskane z 1% dochodu na organizacje pożytku publicznego powinny służyć celom statutowym, a nie promocyjnym. Stąd jesteśmy za odrzuceniem poprawek Senatu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach


110 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy