Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3019 i 3914).


Poseł Edward Siarka:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! W imieniu klubu Zjednoczonej Prawicy mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

    Muszę powiedzieć, że w styczniu tego roku, kiedy na tej sali po raz pierwszy odbywało się czytanie prezydenckiego projektu ustawy, mieliśmy do czynienia z różnymi opiniami, dość, powiedziałbym, skrajnymi i rozbieżnymi, dotyczącymi tego projektu. Trzeba powiedzieć, że projekt, który otrzymaliśmy po pracach w komisji i podkomisji, diametralnie różni się w wielu obszarach. Powiedziałbym, że został on na tyle oszlifowany, że dzisiaj jego zapisy nie rodzą skrajnych emocji.

    Oczywiście poruszamy bardzo ważne kwestie, bo ustawa Prawo o stowarzyszeniach to jeden z dorobków procesu transformacji w Polsce. Proces pracy nad ustawą Prawo o stowarzyszeniach, sposób jej funkcjonowania był jednym z podstawowych zagadnień, które regulowano ponad 20 lat temu. Oczywiście dzisiaj życie przyniosło nowe problemy i stowarzyszenia borykają się z nowymi wyzwaniami. Myślę, że za chwilę powstaną kolejne, które będą wymagały zmian w tym prawie. Niemniej już sam fakt, że Kancelaria Prezydenta RP, sam pan prezydent Andrzej Duda podtrzymał stanowisko, iż należy kontynuować prace nad projektem, które rozpoczął prezydent Komorowski, świadczy o tym, że mówimy o poważnym problemie.

    W związku z tym na pewno wszystkie kwestie, które dotyczą chociażby wynagradzania członków stowarzyszeń, pełnienia przez nich funkcji, liczby osób, które te stowarzyszenia zakładają - przypomnę, że obecnie w Polsce jest już ponad 8 tys. różnego rodzaju stowarzyszeń - są bardzo ważne. Właściwie również my, jako posłowie, na co dzień mamy z nimi do czynienia w swoich biurach poselskich, pomagając tym organizacjom niejako w obsłudze prawnej, rozwiązując ich problemy prawne. Przyznam, że kierując dużą organizacją Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, również bazujemy na ustawie Prawo o stowarzyszeniach i spotykamy się z wieloma problemami, jak i koleżanki i koledzy posłowie.

    Myślę, że będzie czas, żeby sprawdzić, jak funkcjonują w życiu przyjęte rozwiązania. Niemniej ważne jest, że ten proces dobiega końca i te rozwiązania zostały na tyle uzgodnione między poszczególnymi siłami politycznymi, że wydaje mi się, że dzisiaj ten projekt już nie rodzi takich emocji. Dlatego klub Zjednoczonej Prawicy będzie popierał przyjęte rozwiązania.

    Co do szczegółów można by tu jeszcze dyskutować zwłaszcza o kwestiach dotyczących statutów. Dla stowarzyszeń są bardzo trudne relacje z Krajowym Rejestrem Sądowym. Często spotykamy się z tym, że albo procedura mocno się przeciąga, albo właściwie brakuje możliwości jasnego egzekwowania czy też przenoszenia na papier tego, co sąd od nas wymaga przy rejestracji stowarzyszeń. Myślę, że zwłaszcza rozwiązanie dotyczące tego, że to zarząd w relacjach stowarzyszenie - sąd będzie wszystkie kwestie regulował, jest dobre. Chociażby z tego względu to będzie bardzo duże ułatwienie w pracach stowarzyszeń.

    Stowarzyszenia zwykłe, czyli te, które dzisiaj zwłaszcza w małych środowiskach próbują wspierać osoby w różnego rodzaju potrzebach czy działaniach, są oczywiście bardzo cenne. Dlatego wyrażamy pozytywne stanowisko wobec zmiany ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że mimo zgłoszonych poprawek zdążymy ukończyć procedowanie nad tym projektem ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw


621 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy