Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Edward Siarka:

    Dziękuję bardzo, pani marszałek.

    Wysłuchałem z zaciekawieniem propozycji pani minister odnośnie do programu ˝Bezpieczna plus˝. Oczywiście nie chciałbym dyskutować z argumentami, które pani podniosła, bo to jest też pewna perspektywa widzenia spraw oświaty w Polsce. Niemniej chciałbym powiedzieć na podstawie swojej praktyki o kilku kwestiach, które mogą w jakiś sposób uzupełnić czy też pokazać od innej strony problematykę, o której mówimy.

    Mianowicie generalnie osoby, które zajmują się oświatą, zwracają dzisiaj uwagę, że jednym z największych problemów funkcjonowania szkół, nadzoru pedagogicznego jest wszechobecna procedura. Wszystko zostało tak opisane, że właściwie dyrekcje, nauczyciele skupiają się dzisiaj w większości na tym, aby wszystkie sprawy związane z wychowaniem, kształceniem były do końca opisane. Nie jest to na pewno dobra droga. Uważam, że jeżeli pójdzie się w tym kierunku w przypadku tego programu, co już zostało powiedziane, to niestety będzie to błąd.

    Sprawa audytów bezpieczeństwa. One oczywiście obecnie również są przeprowadzane, ale proszę popatrzeć chociażby na rozporządzenie, które uzgodniono z ministrem edukacji odnośnie do oddziałów przedszkolnych. Gminy poniosą wielkie koszty związane z przebudową nawet nowych obiektów, ponieważ takie są zapisy dotyczące np. wyjść ewakuacyjnych. Straszne rzeczy są w tym rozporządzeniu. My się z tym zetkniemy za chwilę, w kolejnym roku szkolnym, kiedy kolejny rocznik przyjdzie do szkoły. Proszę zwrócić na to uwagę. Monitoring nie rozwiązuje wszystkich spraw. My w gminie zwróciliśmy uwagę, że wręcz przeciwnie. Uważa się, że skoro coś się nie nagrało, to nie ma problemu. To jest bardzo niebezpieczna sprawa, jeżeli mówimy o monitoringu w szkole. (Dzwonek)

    Kwestia pomysłów związanych ze strażą. To są dobre pomysły, dzisiaj mamy młodzieżowe drużyny pożarnicze, lecz borykamy się chociażby z tym, że nie ma nauczyciela, który chciałby się w to zaangażować...

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Dziękuję bardzo.

    Poseł Edward Siarka:

    ...czy też nie ma środków na to, żeby ubrać młodzież w mundurki itd. Gdyby rząd poszedł w tym kierunku i pomógł w tych sprawach, byłoby to piękne rozwiązanie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018 "Bezpieczna plus"


161 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy