Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 3333 i 3457).


Poseł Edward Siarka:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu mojego klubu chcę przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

    Na sam początek kilka ogólnych uwag, które związane są z tym projektem, co do tego, że dzisiaj, wypowiadając się z trybuny sejmowej, na sali sejmowej omawiamy problem, który tak na dobrą sprawę nie powinien się pojawić.

    Otóż w 2011 r. sejmowa Komisja Infrastruktury dokonała zmiany zapisów art. 106 ustawy o kierujących pojazdami i to w zakresie, który dotyczy sprawnego funkcjonowania służb mundurowych oraz ochotniczych straży pożarnych. Całe nieszczęście związane z tym zapisem wzięło się stąd, że tak na dobrą sprawę zapis tego artykułu w ogóle nie był konsultowany z Komisją Spraw Wewnętrznych, bo pewnie posłowie, którzy zasiadają w tej komisji, zwróciliby uwagę na to, że wprowadzenie tego zapisu może powodować bardzo poważne perturbacje i przede wszystkim wzrost kosztów funkcjonowania służb mundurowych, a także odpowiedzialności gmin za funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli idzie o ochotnicze straże pożarne, to właściwie cały ciężar ich funkcjonowania spoczywa na gminie, wszystko mieści się w zadaniach gminy.

    Oto nagle okazało się, że jest zapis, zapis przyjęty przez Wysoką Izbę, który nakłada dodatkowe obciążenia związane ze szkoleniem kierowców. W praktyce oznaczałoby to, że olbrzymia rzesza funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej musiałaby przechodzić dodatkowe szkolenia. Nawet jeżeli funkcjonariusz miał uprawnienia do kierowania pojazdem w jednej służbie, to i tak musiałby przechodzić to samo szkolenie, gdyby miał jeździć pojazdem np. w ochotniczej straży pożarnej. Analizowaliśmy to na przykładzie kierowców karetek pogotowia, którzy niejednokrotnie w terenie są członkami ochotniczych straży pożarnych. Mimo że oni mają uprawnienia do kierowania tymi pojazdami, musieliby odbyć przeszkolenie dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi na koszt gminy. Wydaje się, że takie rozwiązanie jest zupełnie nielogiczne i nie przystaje do rzeczywistości. To po pierwsze.

    Po drugie, sejmowy zespół strażaków dokonał analizy również od strony bezpieczeństwa tego zapisu. Z tej dyskusji, w której brał udział również pan komendant generał Leśniakiewicz, który dzisiaj jest obecny i przysłuchuje się dyskusji, a także prezes zarządu głównego, pan prezes Waldemar Pawlak, jednoznacznie nam wychodziło, że nie ma dzisiaj w kraju takich sytuacji, żeby kierowcy pojazdów uprzywilejowanych byli tymi, którzy powodują nieszczęśliwe zdarzenia. Wręcz przeciwnie, odpukać, jak na razie kierowcy tych pojazdów jeżdżą bezpiecznie i miejmy nadzieję, że dalej tak będzie. Dlatego nie ma powodów, żeby stosować dodatkowe zapisy, które będą poważnym obciążeniem dla funkcjonowania służb oraz gmin, jak już wcześniej powiedziałem.

    W realiach poszczególnych gmin, gdybyśmy bliżej przyjrzeli się temu zapisowi, wyglądałoby to w ten sposób, że w gminie, która ma, powiedzmy, 10 jednostek OSP - średnio w takiej jednostce jest dwóch, trzech kierowców, a koszt ich przeszkolenia liczony jest w granicach od 2 do 3 tys. - zamykałoby się to kwotą nawet 50 tys. Jeżeli takie koszty nałożymy na małe gminy wiejskie, to może się okazać, że koszt przeszkolenia kierowców niejednokrotnie zrówna się z rocznym kosztem bieżącego utrzymania tych jednostek w gminach. Dlatego zapis wydaje się nieracjonalny.

    Dwa lata temu Sejm dokonał przesunięcia terminu obowiązywania tego zapisu na styczeń 2016 r., a obecnie nowelizacja przewiduje całkowite jego zlikwidowanie. (Dzwonek) Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Będziemy je popierali. Dziękuję inicjatorom i wszystkim tym, którzy pod tym projektem się podpisali, za to, że dzisiaj nad tym dyskutujemy. Dziękuję bardzo.Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami


135 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Edward Siarka - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy