Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (druki nr 3292 i 3360).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Rzadko mi się zdarza zabierać głos w takim samym tonie, jak pan poseł Kulas, ale w tym przypadku jednak tak jest. Otóż przypomnę rok 2010, powódź i przypomnę prace po powodzi. Akurat miałam okazję pracować przy tej ustawie o szczególnych rozwiązaniach i cieszę się, że wprowadzona ustawa była pomocna przy kolejnych nieszczęściach, choć nie chcielibyśmy mieć nieszczęść związanych z powodzią. Ocenialiśmy straty po powodzi w roku 2010 na przeszło 10 mld zł. To była rzecz niezwykła - rząd przeznaczył wtedy wprost wsparcie dla mieszkańców na odbudowę, ale i środki na pomoc w wysokości 3 mld zł. To było ogromne wsparcie dla osób poszkodowanych, a także rozwiązanie dotyczące przedsiębiorców. I to z zadowoleniem przyjmujemy.

    Dla mnie na tym etapie jest niezwykle ważne to, że to rząd wyszedł z taką inicjatywą, że jest to inicjatywa rządowa. W dyskusji jest ona świetnie oceniana. Mamy jeszcze w uzasadnieniu wskazane, ilu podmiotów ta sprawa może dotyczyć. Chciałabym tu zapytać, jak rząd, przygotowując ten projekt, to oceniał i jak pani minister to ocenia: W jakim terminie może nastąpić rozstrzygnięcie w zakresie związanym z umorzeniem i z tymi szczególnymi formami, które są zawarte w niniejszym projekcie ustawy? To jest rzecz niezwykle potrzebna, bo w momencie wspierania były inne okoliczności, w momencie realizowania projektu przez przedsiębiorców (Dzwonek) była trochę inna sytuacja, a zatem nie zawsze udawało się w 100% zrealizować to zamierzenie. I na koniec: Co leżało u podstaw tej inicjatywy i jak państwo oceniacie, kiedy te wszystkie rozwiązania związane z udzielaniem pomocy w zakresie funduszu pożyczkowego mogą być zrealizowane, kiedy ich realizacja może być zakończona? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


35 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy