Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o administracji podatkowej (druk nr 3320).


Poseł Tomasz Górski:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana ministra. Dzisiaj odnoszę wrażenie, że projekt ustawy, który jest omawiany, jak i inne projekty ustaw dotyczące prawa podatkowego są pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć: fikcją, ale jedynie przykrywaniem problemu, ponieważ dzisiaj głównym problemem w odczuciu przedsiębiorców jest mentalność urzędnicza, mentalność pracowników urzędów skarbowych, w których przedsiębiorca, można powiedzieć, wali głową w mur, jest traktowany jak przestępca. Jest on po prostu ścigany przez urzędy skarbowe i za wszelką cenę udowadnia mu się błędy, pomyłki, ściąga się z niego podatek, zamiast udzielać mu realnej pomocy. Brakuje pozytywnego nastawienia wobec przedsiębiorcy. Jeżeli faktycznie wysyła się z ministerstwa do izb skarbowych pisma dotyczące kontroli, które nazywa się i pozytywnymi, i negatywnymi, pomijając już aspekt tych pism - przy czym kontrola pozytywna to taka, w której coś się znajdzie - to jest to spore nieporozumienie. Osobiście interesowałem się problemami przedsiębiorców w niektórych przypadkach. Chodziło nawet o proste rozłożenie podatku na raty, co wynikało ze zwykłej pomyłki, ale też i z trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorców, bo dzisiaj sytuacja finansowa przedsiębiorców jest trudna, mają oni problemy z płynnością finansową. (Dzwonek) Rozłożenie podatku na raty rozwiązywałoby problem, bo urząd skarbowy otrzymałby swoje pieniądze, a przedsiębiorca nadal prowadziłby swoją działalność.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle, to jest czas na zadawanie pytań, a nie na wystąpienia.

    Poseł Tomasz Górski:

    Ale to jest dość istotna sprawa.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Czas minął.

    Poseł Tomasz Górski:

    Takie rozłożenie na raty trwa kilka miesięcy i przedsiębiorcy najczęściej są już po windykacji w momencie, kiedy dopiero rozpatruje się ich wnioski.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Dziękuję, czas minął, panie pośle.

    Poseł Tomasz Górski:

    Tylko krótkie pytanie: Jakie działania podejmuje ministerstwo, żeby zmienić mentalność urzędników?Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.


274 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny - dot. imigrantów.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy