Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Górski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny o ogłoszenie przerwy, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie sprawozdania pani premier o kwestię imigrantów, którzy mają przyjechać do Polski, i o kwestię dotyczącą skandalicznej decyzji pani minister Piotrowskiej, zgodnie z którą nielegalni imigranci będą przyjeżdżali do Polski. Jest to skandaliczne. W związku z tym proszę o uzupełnienie porządku obrad.

    Kolejna sprawa dotyczy finansowania nielegalnych imigrantów w Polsce. Chodzi o polskie pieniądze polskich podatników. Mamy przecież swoje problemy: kłopoty rolników, nauczycieli, pielęgniarek. Mamy również zobowiązanie moralne wobec Polaków na Wschodzie. Decyzja o przekierowaniu pieniędzy z tej puli jest skandaliczna. Proszę panią marszałek, żeby wreszcie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zaczął sprawować nadzór i kontrolę nad rządem, bo to, co dzieje się w Wysokiej Izbie, jest przyklaskiwaniem decyzjom rządu. Mamy wobec swoich wyborców obowiązek pilnować, żeby rząd nie marnotrawił polskich pieniędzy.

    Partia KORWiN jest przeciwko finansowaniu nielegalnych imigrantów z polskich pieniędzy. Absolutnie tego nie chcemy. Pieniądze, o których cały czas mówimy, że są pieniędzmi unijnymi, będą napływały. Skąd jednak będą płynęły? Również z naszej składki. Przecież w przyszłym roku, jeśli chodzi o pieniądze unijne, nie otrzymamy od Unii Europejskiej więcej środków niż tam wpłacimy. Tymczasem zabezpieczenie pieniędzy na repatriantów jest naszym moralnym obowiązkiem. Tych pieniędzy absolutnie nie można przesuwać, co więcej, trzeba tam dołożyć środków. Musimy wreszcie sprawić, aby Polacy, którzy zostali wywiezieni z naszego kraju, wrócili, a ci Polacy, którzy mieszkają za granicą, tylko że mieszkają za polską granicą, którzy z Polski nigdy nie wyjeżdżali, żeby wreszcie otrzymali polskie dokumenty. Chodzi o to, żeby otrzymali polski paszport i żeby mogli czuć się w pełni polskimi obywatelami, (Dzwonek) bo nigdy z tego obywatelstwa nie zrezygnowali. I to jest nasz obowiązek.Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny - dot. imigrantów.


137 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy