Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Górski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Składam wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów w dwóch istotnych sprawach. Pierwsza sprawa dotyczy wczorajszej decyzji pani minister Piotrowskiej. To jest skandaliczna sytuacja, że Polska działa wbrew interesowi narodowemu, wbrew interesowi Rzeczypospolitej Polskiej i głosuje za przyjęciem nielegalnych imigrantów do Polski.

    Art. 129 Kodeksu karnego mówi: Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. (Wesołość na sali)

    Partia KORWiN w dniu dzisiejszym złoży doniesienie do prokuratury w tej sprawie, ponieważ jest to wbrew interesowi Rzeczypospolitej Polskiej i wbrew woli narodu.

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Chyba ci rozum odebrało.)

    Druga sprawa. Sejm tej kadencji nie zajął się Polakami za granicą. Nie zajął się Polakami, którzy nie wyjechali za granicę z własnej woli, tylko zostali tam na skutek przesunięcia granic. Ci Polacy czekają na polskie obywatelstwo, które zostało im bezprawnie odebrane. Oni chcą, w części, wrócić, przyjechać do ojczyzny, chcą tu mieszkać, a my w tym czasie, Wysoki Sejmie, zajmujemy się sprowadzaniem nielegalnych imigrantów. Tego nie chcemy w Polsce.

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Rozum ci odebrało.)

    Chcemy, by pani minister Piotrowska wytłumaczyła się ze swoich decyzji. To jest pierwsza sprawa.

    Druga sprawa. Chcemy, by Sejm tej kadencji przyjął ustawę w sprawie Polaków za wschodnią granicą, by do kraju mogli wrócić ci, którzy chcą tu przyjechać, nawet nie wrócić, bo w sumie oni z kraju nie wyjechali, ale przyjechać. Tymi Polakami należy się zająć, to jest nasz moralny obowiązek. Jeżeli się tym nie zajmiemy w tej kadencji (Dzwonek), to podpisy zebrane pod projektem ustawy trafią do kosza. Apeluję, by Sejm się tym zajął, bo jeszcze możemy zdążyć. Dziękuję bardzo.Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny


236 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny - dot. imigrantów.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy