Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Górski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Proszę o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów celem wniesienia do porządku obrad krótkiego sprawozdania pani premier dotyczącego spraw związanych ze ściąganiem Polaków z terenów objętych działaniami wojennymi. Polacy z Mariupola czekają. Pani premier mówi, że są na to środki. Organizacje, które zajmują się takimi sprawami, zajmują się Polakami, pytają, w jaki sposób o te środki mogą zabiegać, w jaki sposób mogą o to występować, ponieważ sytuacja Polaków jest niezwykle trudna i każdy dzień przebywania rodzin na terenach objętych wojną jest dla nich wielką tragedią. Musimy się pospieszyć. Stąd też takie pytanie i prośba, żeby pani premier chociaż tutaj powiedziała Wysokiej Izbie, w jaki sposób to się będzie odbywać i kiedy. Dziękuję bardzo.Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102


162 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny - dot. imigrantów.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy