Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.


Poseł Tomasz Górski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier! Z uwagą wysłuchałem pani wystąpienia. Trzeba przyznać obiektywnie, że to są bardzo ambitne plany rządu. Cieszy to, że wśród tych planów i projektów jest przede wszystkim wsparcie przedsiębiorstw, walka z bezrobociem, również powrót do szkolnictwa zawodowego. To jest niezwykle istotne dzisiaj, by młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, nie stawali się natychmiast bezrobotnymi.

    Na pewno wiele problemów przed panią premier. Życzę udanego rządzenia dla Polaków i Polski, życzę realizacji tych planów i będę głosował za rządem. (Oklaski, poruszenie na sali)

    (Głos z sali: Nawrócił się chłop.)

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Brawo, kolego, lubimy pana.)Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.


151 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny - dot. imigrantów.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji Prezesa Rady...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Górski - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy