Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 3270 i 3279).


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:

    Postaram się ich nie wykorzystać.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ta nowelizacja jest oczekiwana ze względu na podkreślaną przez nas konieczność zapewnienia większej skuteczności i sprawności egzekucji komorniczej. Poprawka Senatu, mimo iż Senat obradował 19 marca i do końca roku pozostało jeszcze 9 miesięcy, oparta jest na obawie, że wejście w życie tej ustawy mogłoby spowodować, iż termin 9-miesięczny przypadłby po 1 stycznia 2016 r., co przesunęłoby realizację tej noweli, byłaby ona dopiero od 2017 r. Stąd w miejsce 9 miesięcy w odniesieniu do wejścia w życie, jeżeli chodzi o te kancelarie, które mają powyżej 10 tys. spraw, wprowadza się datę dzienną 1 stycznia 2016 r. Mój klub popiera tę poprawkę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.


36 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2014 wraz ze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiniodawczych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przedstawiona przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy