Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Kontrakty to umowy między rządem a samorządami województw. Czy to znaczy, że w kontraktach są uwzględnione wyłącznie przedsięwzięcia, za które jest odpowiedzialny tylko rząd lub samorządy województw, czy też są tam przedsięwzięcia innych jednostek samorządu terytorialnego albo innych podmiotów? Czy lista przedsięwzięć w ramach kontraktów terytorialnych jest listą elastyczną? To znaczy ona jest zatwierdzona i ona wydaje się bardzo trwała i stabilna, są tam też zapisane przedsięwzięcia warunkowe. W przypadku przedsięwzięć warunkowych mamy jednak taki oto zapis: których realizacja jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych. Co to znaczy: między innymi? Czy w odniesieniu do przedsięwzięć warunkowych będzie stosowana jakaś silnia, która spowoduje, że dany projekt pojawi się jako ten realizowalny? Czy to będzie wyścig np. gotowości poszczególnych projektów? Ale co to znaczy, jak wystartować z gotowością, skoro nie ma pewności, że dany projekt trafi na listę podstawą? Czy w związku z tym ta lista przedsięwzięć zawartych w kontraktach jest zamknięta? Jakie są relacje między kontraktem terytorialnym a regionalnymi programami operacyjnymi? Bo czy może być tak, że część przedsięwzięcia realizowanego w ramach kontraktu terytorialnego, jeśli np. nie będzie realizowana w ramach przedsięwzięcia warunkowego, może uzyskać pierwszeństwo w ramach programów regionalnych, chociażby w mniejszym, bardziej ograniczonym stopniu? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce


95 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy