Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 3137 i 3152).


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii, druk pierwotny nr 2604 i teraz druk nr 3152.

    Poprawki Senatu mają różny charakter, od stricte legislacyjnych i doprecyzowujących, zgrupowanych w pkt 1, po poprawki budzące wiele emocji, zgrupowane w pkt 3. Te emocje sprowadzają się do tempa wykorzystania możliwości inwestowania przez ogół obywateli w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby z nadwyżką, którą można będzie odsprzedać do sieci. W ten sposób każdy z nas może stać się prosumentem. Poprawka zaakceptowana przez Wysoką Izbę rozszerzyła pierwotny zapis w ustawie, w art. 41 ust. 8, zapewniający prosumentom możliwość sprzedaży przez nich nadwyżki energii do sieci w cenie sprzedaży wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale.

    Poprawka ta wyodrębniła grupę prosumentów, którzy mają zostać lepiej potraktowani, jeśli zdążą zainstalować swoje mikroinstalacje w grupach do 3 kW i do 10 kW, mieszcząc się wśród instalacji składających się na moc 800 MW. Beneficjenci tego rozwiązania, których będzie ok. 200 tys. na 16 mln odbiorców, dostaliby stawkę gwarantowaną 0,75 zł za 1 kWh, która niewątpliwie zdecydowanie skróciłaby czas amortyzacji inwestycji w mikroinstalację z około 10-14 lat do lat 8. Ale pytanie: Jakim kosztem? Zrzucimy się na to wszyscy, płacąc większą opłatę OZE, wzrośnie ona z ok. 2,5 zł do ponad 5 zł. Jednocześnie naruszymy skalę dozwolonej pomocy publicznej, która nie powinna być większa niż 4,5%, a w tym przypadku sięga 9% wsparcia. Jednocześnie stawka 0,75 zł zakłóca logikę transakcyjną, bowiem będzie można pobierać z sieci tańszą energię, ok. 0,60 zł, a sprzedawać będzie można droższą o 0,15 zł, co może prowadzić do nadużyć. Dlatego Senat wprowadził poprawkę, która akceptuje w owych 800 MW mocy w skali kraju dodatkową grupę mikroinstalacji o mocy do 10 kW, której udziela się większej pomocy w celu przyspieszenia decyzji inwestycyjnych, ale w oparciu o następujące założenia: po pierwsze, dozwolonej pomocy publicznej, wyniesie ona ok. 57 mln zł, a nie 358 mln zł na rok, z zakazem łączenia pomocy operacyjnej i inwestycyjnej; po drugie, racjonalnej ceny, wynoszącej 210% ceny na rynku konkurencyjnym, obecnie jest to ok. 0,43 zł, i mniejszej opłaty OZE na naszych rachunkach (Dzwonek); po trzecie, produkcji energii przez prosumenta przede wszystkim dla siebie i odsprzedaży ok. 30% nadprodukcji; po czwarte, łagodniejszego, ok. 2-letniego wypełnienia 800-megawatowego zapotrzebowania; i po piąte, ceny wsparcia porównywalnej z ceną obowiązującą u sąsiadów, tzn. w Niemczech czy w Czechach.

    Klub Platforma Obywatelska popiera tę grupę poprawek przynoszących racjonalną pomoc dla prosumenta i będzie głosować nad wszystkimi poprawkami zgodnie ze wskazaniami komisji. Dziękuję bardzo.Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii


122 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy