Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii.


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Przyłączam się do wniosku o 5 minut przerwy.

    (Głos z sali: Po co?)

    Po to, ażebyśmy wszyscy zastanowili się nad pewnymi liczbami. Oto każdy z nas, jak tu jesteśmy, w opłacie, którą proponujemy w ustawie pomagającej prosumentom, będzie dopłacać 3 zł. Jeśli zastosujemy te propozycje, które zgłosiło pewne środowisko polityczne, to wówczas będziemy płacić nie 3 zł, ale każdy z nas zapłaci ok. 6 zł.

    (Głos z sali: Dopłacamy do węgla.)

    Druga konkretna liczba. Oto pomoc publiczna, która w Unii Europejskiej jest dozwolona na poziomie 4,5%, w poprawce zaproponowanej przez owo środowisko polityczne będzie wynosiła 9%...

    (Poseł Anna Zalewska: W Platformie wszystko z procentami.)

    ...co jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej, która stoi w tym momencie na straży tego, abyśmy nie przepłacali.

    I fundamentalna sprawa. Szanowni Państwo! Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Padają z tej mównicy niegodne słowa, jak te, że się tu załatwia interesy Gazpromu.

    (Poseł Andrzej Rozenek: A czyje?)

    To jest niegodne. Widzimy ogłoszenia prasowe, które idą w tym samym kierunku - że tu się załatwia jakieś sprawy, kwestionując, że ustawa OZE jest ustawą prosumencką, bowiem w art. 41 ust. 8 już na samym początku procedowania tej ustawy wprowadziliśmy pomoc publiczną, która najpierw została zwiększona w Sejmie z 80 do 100%, a następnie (Dzwonek) w Senacie - do 210%. Pomoc publiczna jest, tylko ma być w miarę nieprzewymiarowana, dla każdego obywatela. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii


138 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy