Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

39 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (druki nr 3475 i 3602).


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt w imieniu klubu Platforma Obywatelska wygłosić stanowisko wobec projektu ustawy, druk nr 3475, i sprawozdania z obrad komisji, druk nr 3602.

    Krajowy system przesyłowy to energetyczny krwiobieg gospodarki. Do 2025 r., jak wynika z danych PSE, wydanych będzie 21 mld zł, np. na budowę 2 tys. km linii, na modernizację istniejących linii, na 1,5 tys. km linii 400 KV i 220 KV. Tymczasem specustawa, o której w tej chwili rozmawiamy, dotyczy 23 strategicznych inwestycji, które są ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej zainteresowanej integracją europejskiego rynku energetycznego. Te 23 strategiczne inwestycje to tzw. projekty wspólnego zainteresowania.

    Specustawa, o której mówimy, ma przyspieszyć, zdynamizować cały proces inwestycyjny. Cały proces inwestycyjny będzie przyspieszony dzięki ustanowieniu jednej decyzji i wprowadzeniu opinii zamiast wielu decyzji, ustanowieniu wojewody jako jednego decydującego o całym postępowaniu i zastępującego wiele innych organów, skróceniu terminów procedur i wprowadzeniu ułatwień proceduralnych, np. takich jak skuteczne dostarczenie powiadomienia o przystąpieniu do procesu budowy na danym terenie określonym podmiotom infrastruktury.

    Specustawa odwzorowuje specustawy, które do tej pory funkcjonowały, np. drogową, gazoportową, dotyczącą terminalu w Świnoujściu, telekomunikacyjną czy kolejową. Co ważne, ustawa, specustawa nie likwiduje żadnych dotychczas stosowanych mechanizmów, np. oceny oddziaływania na środowisko. Ocena musi być przeprowadzona, konsultacje społeczne muszą być przeprowadzone, odszkodowania dla właścicieli nieruchomości muszą być rynkowe zgodnie z zasadą słusznego odszkodowania. Sieci muszą powstać, ale proces konsultacji, tworzenia projektów linii, wytyczania ich przebiegu zawsze musi być i jest prowadzony w oparciu o dialog społeczny. Wobec tego specustawa przyspiesza procedury, ale nie wyklucza procedur. Umożliwia tym samym sprawną budowę infrastruktury przesyłowej metodą analogiczną do tych, które zostały określone w innych specustawach.

    Pani poseł sprawozdawca powiedziała bardzo dużo o przedłożonej ustawie, nie będę więc relacjonował jej w szczegółach, natomiast odniosę się do europejskiego aspektu ustawy. To nie są tylko pieniądze, które leżą na stole, które trzeba wykorzystać poprzez terminowe i skuteczne zrealizowanie projektów strategicznych. Chodzi także o doprowadzenie do tego, by doszło do rzeczywistych połączeń, a więc mosty energetyczne: Polska - Litwa, Polska - Niemcy czy Polska - Czechy. Tylko w 2015 r. będzie to realizacja inwestycji za 767 mln zł, dotyczącej mostu Polska - Litwa.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Platforma Obywatelska przygotował 4 poprawki do ustawy, które państwu przedstawię. Pierwsza poprawka dotyczy skreślenia ust. 2 w art. 18 w związku z tym, że ten zapis jest zawarty w innych ustawach. Druga poprawka odnosi się do obszarów wpisanych do rejestru zabytków, chodzi o określone procedury z tym związane. Trzecia poprawka wydłuża czas obowiązywania decyzji środowiskowej z 4 lat do 6 lat i odpowiednio do 10 lat wtedy, kiedy realizacja całej inwestycji jest podzielona na etapy. (Dzwonek) Wreszcie ostatnia poprawka polega na zmianie brzmienia pkt 5 w art. 31, uaktualniamy to, co będzie w dyspozycji regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

    Klub Platforma Obywatelska będzie głosował za przyjęciem tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych


95 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy