Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Oto jestem świadkiem istnienia wspaniałych bibliotek, nowoczesnych obiektów, które są wielofunkcyjne, znakomicie wykonane. To jest nowoczesna architektura, nowoczesna aranżacja przestrzeni. Kilka dni temu uczestniczyłem w otwarciu takiej biblioteki w gminie Stare Miasto pod Koninem. Odbywał się wtedy Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. W województwie wielkopolskim są przykłady znakomitych bibliotek, dzięki którym rośnie czytelnictwo, a także społeczne zaangażowanie bibliotek. W owym Starym Mieście biblioteka jest swoistą marką gminy. To jest dopiero osiągnięcie. Jeżeli chodzi o szkolenia, które pan minister zapowiadał, które są realizowane, na które są przeznaczone pieniądze, mam pytanie, panie ministrze: Czy w ramach tych szkoleń przewiduje się szkolenia, które z bibliotekarza zrobią marketingowca, człowieka, który nie tylko będzie dbać o czytelnictwo, ale także zadba o historię swojej gminy, miejscowości i jej tworzenie poprzez wydawnictwa temu poświęcone?

    Bardzo dużo pieniędzy, 150 mln zł, przeznaczono na ostatnią perspektywę. Od 2016 r. również spodziewamy się 150 mln. Chodzi o 224 biblioteki. Panie ministrze, 2016 r. jest tuż-tuż. Bibliotekarze i samorządowcy pytają, kiedy będą przyjmowane wnioski o otrzymanie nowych środków pochodzących z priorytetu: Infrastruktura bibliotek z programu wieloletniego ˝Kultura +˝. Jeszcze jedno pytanie: Czy nie warto byłoby zunifikować projektów bibliotek, żeby obniżyć koszty? Chodzi o biblioteki nowoczesne, XXI w., które samorządy mogłyby otrzymać z ministerstwa i w ten sposób (Dzwonek) zdecydowanie obniżyć koszty inwestycyjne. To jest ważny pogram. Biblioteki są pulsem kultury i cieszę się, że ten program jest skutecznie realizowany. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony czytelnictwa w Polsce oraz możliwości szerokiego dostępu do książek na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenów poza dużymi miastami


119 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy