Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o obligacjach (druki nr 2735 i 2882).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Jako członek Komisji Finansów Publicznych i podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych, będąc sprawozdawcą komisji, chciałabym, po pierwsze, podziękować za współpracę w trakcie pracy nad ustawą. Poprosiłam o głos nie tylko po to, żeby złożyć podziękowania, ale również po to, żeby powiedzieć o tym, co w tej Izbie nas bolało dzisiaj, kiedy zarzucono fałszowanie wyborów przez jeden klub, jak również upolitycznienie prawa i złe prawo. W ustach pana profesora Żyżyńskiego takie stwierdzenie jest nieuprawnione. Na pewno szkodzi ono dobrej współpracy przy tworzeniu dobrych rozwiązań. Nie można tego postrzegać przez pryzmat odrzucenia poprawki dotyczącej obligacji wieczystych dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i kłopotów, które mają kasy. Nie można tego oddzielać. Ani nie można wtedy powiedzieć, że jeżeli stanowimy prawo, to ono jest złe, bo podmioty mają kłopoty. Te podmioty mają kłopoty na własny rachunek, one na to zapracowały. Nikt z nas tam, w tej instytucji, nie pracował na ich zły wynik.

    Nie można się dziwić ustawodawcy, że uchwalił ustawę, wprowadził nadzór i wprowadził wymogi dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Jakie są wymogi kapitałowe? Zdecydowanie niższe niż dla instytucji kredytowych, dla banków, bo minimalny współczynnik wypłacalności dla banków wynosi 8%, tutaj wynosi 5%. A zatem, dając gwarancję - to było świetne prawo i nikt tego nie kwestionował - dla depozytów w podmiotach, które mają różną kondycję finansową, ta Izba zabezpieczyła wszystkich depozytariuszy, tak aby ich depozyty do wysokości 100 mln euro, przepraszam, 100 tys. euro były zagwarantowane w jednym podmiocie. A zatem wskazano, że to ochroniliśmy, obojętnie, jaką ten segment rynku - dotychczas nienadzorowany - ma kondycję. Jaką ma kondycję? Są różne artykuły w prasie, przeprowadzono szeroką debatę w Senacie na ten temat.

    Warto by z tym mitem polemizować. Nie ma tu upolitycznienia, jest bezpieczeństwo dla rynku, jest bezpieczeństwo depozytariuszy - tych ze SKOK-ów i tych z banków. Dlaczego? Rozmawialiśmy o tym, bankowy system gwarancyjny gwarantuje depozyty do 100 tys. euro. Jak? SKOK-i po raz pierwszy wpłacają do tego funduszu kwotę około czterdziestu paru milionów złotych, gdzie inne instytucje zgromadziły przeszło 10 mld. Jednak pierwsze wypłaty w przypadku upadłości są powyżej 500 mln. A zatem nie można - i wydaje się to nierzetelne - tak stawiać problemu.

    Druga sprawa. Rzetelnie starałam się przedstawiać, jakie są również zagrożenia związane z emisją obligacji wieczystych. Po prostu nie będzie nadzoru, zaś nadzór nie będzie miał w ręku żadnego elementu, który będzie poprawiał bezpieczeństwo w podmiotach przechodzących programy restrukturyzacji. O to powinniśmy zabiegać, o to, żeby ten rynek się ułożył. W swojej istocie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - przypominam ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - to miały być przede wszystkim małe kasy, instytucje non profit i miała być więź pomiędzy członkami. Czy dzisiaj tak jest? Pewnie pozornie, w niektórych przypadkach.

    Jestem przekonana, że tezę, którą wygłosiłam, da się udowodnić. Nie możemy mówić - bo to jest psucie państwa - pokazywać: jeżeli nasza poprawka nie przechodzi, to jest to sprawa polityczna.

    Dzisiaj pan prezes Kaczyński - pozwolę się odnieść do tego, bo nie zabierałam głosu - mówił o sfałszowanych wyborach, a państwo przed chwilą mówiliście o upolitycznieniu, o złym prawie. W tej Izbie to nie uchodzi. Ta Izba służy do trudnej debaty, ale nie do mówienia nieprawdy i od tego powinno się zacząć. Nawet jeżeli trzeba naprawiać trudne rzeczy, powinniśmy działać wspólnie.

    Pani minister odpowiedziała w sprawie ryzyka dotyczącego obligacji wieczystych emitowanych przez samorządy, o których mówił pan poseł Zbrzyzny. Myślę, że jeszcze regionalna izba obrachunkowa, która każdorazowo wydaje opinię o rocznym budżecie samorządu, jest instytucją, która pokazuje tę kontrolę.

    Proszę zważyć, ta ustawa ma służyć rynkowi, ta ustawa ma dawać nowe możliwości pozyskania kapitału i powinna przyczynić się do rozwoju gospodarki.

    Chciałabym jeszcze raz podziękować za współpracę, za dobrą pracę i powiedzieć Izbie, że mimo różnic bardzo owocnie pracowaliśmy nad tym dobrym rozwiązaniem. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.


39 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy