Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2734 i 2822).


Poseł Krystyna Skowrońska:

    Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Dnia 25 września br. pracowaliśmy, ponieważ odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Wskazaliśmy, że wprowadzamy, implementujemy dwa rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie związanej z rynkiem. A zatem wprowadzamy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego, a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.

    Bardzo szczegółowo wskazaliśmy, że można by było oba te rozporządzenia stosować wprost. Niemniej jednak w odniesieniu do polskiego porządku prawnego należy zastosować takie przepisy, które mogłyby pokazać - w sposób szczególny to umożliwić - jak będziemy stosować te przepisy, w przypadku gdyby były wątpliwości interpretacyjne. A zatem w sytuacji zawirowań oba rozporządzenia wychodzą naprzeciw rozwiązaniom pokryzysowym.

    Pan poseł Killion Munyama jako sprawozdawca komisji przedstawił sprawozdanie i powiedział o pracach, jakie odbywały się w związku z tym projektem ustawy. Ja w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałabym powiedzieć, że będziemy zgłaszać poprawki, m.in. dotyczące rynku forex.

    W tym przypadku, jeśli chodzi o handlowanie na platformach instrumentami finansowymi i pokazywanie dźwigni finansowej, czyli możliwość stosowania ryzyka, nasze pieniądze, które mamy, a mamy ich mało, możemy zainwestować na rynku forex, możemy zainwestować kwotę znacznie większą niż pieniądze, jakie mamy w portfelu. A zatem tak ustawiona dźwignia i określona na bardzo wysokim poziomie daje nam szansę na to, aby pomnożyć nasze pieniądze.

    Jednak znacznie częściej, jak wynika z doświadczenia, podmioty czy osoby, które inwestują na tym rynku, niestety ponoszą straty. W tym przypadku wysokość lewarowania na rynku forex daje bardzo wysoką przebitkę, niemniej jednak stwarza również duże ryzyko strat. Dyskusja na temat dźwigni finansowej czy lewarowania odbywa się w bardzo wielu krajach i w tym zakresie nadzorcy pokazują, że to ryzyko jest nadmierne dla osób czy podmiotów inwestujących.

    My składamy poprawkę, która ogranicza wskaźnik dotyczący dźwigni finansowej, i wskazujemy to na poziomie 50, a nie na poziomie znacznie wyższym, jak dotychczas było to możliwe. Ograniczamy to. Jest mniejsze, bo zawsze większe nie może być, gdyż wtedy będzie znacznie większe ryzyko dla inwestorów.

    A zatem takie rozwiązanie ma ograniczyć dźwignię finansową w odniesieniu do instrumentów pochodnych, o których mowa w ustawie. Ograniczenie to następuje poprzez określenie na poziomie ustawy minimalnego dopuszczalnego poziomu depozytu zabezpieczającego, a zatem maksymalnego poziomu lewara.

    Inwestowanie w instrumenty o bardzo dużej dźwigni, jak wynika z dotychczasowej praktyki, narażało inwestorów, przede wszystkim indywidualnych, na możliwość poniesienia dużych strat. I jeśli chodzi o ten wskaźnik, to z badań czy z oceny Komisji Nadzoru Finansowego z ostatnich lat wynika, że około 80% klientów detalicznych ponosiło straty na skutek zawierania takich transakcji. W innych krajach są stosowane rozwiązania w tym zakresie bądź jest tam przynajmniej takie stanowisko organów nadzoru, że powinny być nałożone jakieś ograniczenia w zakresie ustalania dźwigni finansowej. Zatem chcielibyśmy takie rozwiązanie przedłożyć i spowodować, by (Dzwonek) inwestowanie na rynku forex było bezpieczne.

    Myślę, że nadal będziemy pracować w komisji nad poprawkami, które zostaną złożone, a zatem w imieniu klubu przedkładam taką poprawkę, pani marszałek.

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich)

    Przepraszam, panie marszałku - w międzyczasie zmienił się prowadzący.Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.


34 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy