Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (druki nr 2768 i 2779).


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W swoim wystąpieniu podkreślałem realizowalność czegoś, co wynika też z exposé, i chciałbym zadać panu ministrowi pytanie: Jak te trzy kroki, o których mówiła pani premier Ewa Kopacz, będzie realizowało Ministerstwo Gospodarki? Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się konkretnych projektów ustaw, które zdynamizują proces restrukturyzacji, zmian, które niewątpliwie są potrzebne, które, jak wszyscy tu podkreślają, nawet składając zastrzeżenia co do pomocy państwa skierowanej do konkretnych podmiotów, są niezbędne. Ja sobie nie wyobrażam, że Prawo i Sprawiedliwość może akceptować pozostawienie górników samym sobie z tak potężnym problemem, jakim jest problem likwidacji kopalni. Chciałbym przypomnieć, że do 2007 r. stosowano pewne rozwiązania, które w tej chwili się ponawia, czyli chodzi o szanse, jakie miały poprzednie kopalnie. W tej chwili mówi się tak: macie taką samą szansę jak wszystkie kopalnie, które działały do 2007 r. Tak więc jak najbardziej akceptując myślenie ekonomiczne, zwracam się do wszystkich klubów i postuluję myślenie również prospołeczne. Dziękuję bardzo.Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.


151 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy