Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2552 i 2567).


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska chciałbym przedstawić stanowisko klubu w sprawie poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2552. Podczas posiedzenia Nadzwyczajnej Komisji do spraw energetyki i surowców energetycznych 8 lipca 2014 r. przyjęliśmy w sprawozdaniu poprawki Senatu, druk nr 2567. Klub Platforma Obywatelska będzie głosował zgodnie z decyzjami komisji.

    Jeżeli chodzi o te 17 poprawek, z których część, tak jak mówił poseł sprawozdawca, a w zasadzie wszystkie, jest doprecyzowująca, wyjaśniająca znaczenie poszczególnych artykułów. Poprawka 1. - w wypadku umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego umowa nie będzie rozwiązana, lecz wygaśnie. W 2. poprawce następuje likwidacja kolizji z inną ustawą, Prawo wodne. W poprawce 3. skreśla się ust. 2, gdyż przepis ten reguluje K.p.a. i to w zupełności wystarczy. W poprawce 4. następuje doprecyzowanie, uniknięcie powtórzenia. W poprawce 5. wprowadza się dwustopniowe postępowanie naprawcze i podkreśla znaczenie siły wyższej dla całego procesu. W poprawce 6. wprowadza się doprecyzowanie, że pisma mają być doręczone stronom. W poprawce 7. wprowadza się doprecyzowanie, że aby uzyskać koncesję, muszą być spełnione łączne warunki. W poprawce 8. także wprowadza się doprecyzowanie, jeśli kilka podmiotów dostanie koncesję, to są one stronami umowy. W poprawce 9. wprowadza się elastyczność poszukiwań w czasie w obszarze górniczym. W poprawce 10. zlikwidowana jest niespójność w zakresie przekazywania próbek geologicznych. Poprawki 11. i 13. mają charakter redakcyjno-legislacyjny. W poprawce 12. wprowadzone jest korzystniejsze kwalifikowanie złóż marginalnych. W poprawkach 14. i 17. - gdy nastąpi poddzierżawienie prawa użytkowania górniczego, to obiekty czy urządzenia wyniesione po dniu zawarcia umowy będą objęte współwłasnością w częściach ułamkowych. Poprawka 15. porządkuje, bardziej doprecyzowuje zagadnienie. W poprawce 16. zawarta jest konkretyzacja daty wejścia w życie ustawy.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Platforma Obywatelska będzie głosować za przyjęciem wszystkich poprawek. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.


108 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odnawialnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy