Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Romuald Ajchler:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W styczniu bieżącego roku przed sądem we Francji została ogłoszona upadłość firmy Christianapol w Łowyniu, w powiecie międzychodzkim. Sąd francuski uznał się za sąd właściwy, ponieważ siedziba zarządu firmy znajdowała się we Francji. W kwietniu tegoż roku polski sąd potwierdził upadłość i w tym momencie zaczęły się problemy pracowników. Problemy te polegały na tym, iż upłynął czas od decyzji sądu francuskiego do decyzji sądu polskiego, co spowodowało, iż syndyk masy upadłościowej nie zgłosił roszczeń wobec pracowników do funduszu świadczeń gwarantowanych i tym samym pracownicy zostali pozbawieni należnych im środków finansowych, które przez cały okres pracy zawodowej odkładali na tę okoliczność.

    Tą kwestią zajmuję się już kilka miesięcy i, Wysoka Izbo, wczoraj otrzymałem od ministra pracy i polityki społecznej pana Kosiniaka-Kamysza informację, iż z inicjatywą ustawodawczą rozwiązującą ten problem wystąpi Senat Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym jestem głęboko przekonany, że na następnym posiedzeniu Sejm będzie mógł rozpatrzyć projekt ustawy. Dlatego zwracam się do pani marszałek - gdy pojawi się w Sejmie taka inicjatywa, biorąc pod uwagę niepokój ludzi i to, że coraz więcej firm i pracowników znajduje się w takiej sytuacji, a to jest bardzo krótka nowelizacja, możliwa do uchwalenia w ciągu jednego tygodnia - jeśli taka inicjatywa senacka się pojawi, aby Prezydium Sejmu, aby pani marszałek Sejmu nadała bieg tej sprawie.

    Jeżeli potrafimy w ciągu trzech dni uchwalić ustawę, bardzo poważną, decydującą o miliardach złotych czy setkach miliardów złotych, myślę o OFE, to możemy również w ciągu jednego tygodnia uchwalić ustawę, która zaspokoi roszczenia kilkuset pracowników, myślę o prawie tysiącu osób, a zbliżają się święta. Za inicjatywę pana ministra Kosiniaka-Kamysza, pan ministra Męciny i pan ministra Dudy serdecznie chciałem podziękować z wysokiej trybuny. W chwili obecnej jako poseł Rzeczypospolitej nie mogę uczestniczyć w pracach nad ustawą w Senacie, jest to niemożliwe, nie mogę dalej interweniować, ale jeżeli trafi ona do Sejmu, zrobię wszystko, aby Sejm jak najszybciej uchwalił omawianą ustawę. Dziękuję.Poseł Romuald Ajchler - Oświadczenie z dnia 05 grudnia 2013 roku.


239 wyświetleń