Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Romuald Ajchler:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o OFE. Podczas debaty w tym tygodniu można było usłyszeć, jak rząd, jak Sejm, jak poszczególne partie polityczne i poszczególni politycy okradają Polaków, zabierając im środki z OFE i przekazując je w części do ZUS. Nie chciałbym być osobą, która głosuje za kradzieżą indywidualnych środków Polaków. Zresztą rząd miał znakomitą okazję, aby sprawę wyjaśnić. Mimo że dwukrotnie pytałem o genezę tych środków, rząd nie skorzystał z okazji do wytłumaczenia, jak sprawy rzeczywiście się mają. Należało i w dalszym ciągu należy odpowiedzieć Polakom, jakie to są pieniądze, jakie to są środki, czy środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych są środkami publicznymi, czy oszczędnościami indywidualnych osób, które odkładają na przyszłą emeryturę. W tej sprawie wypowiadał się już Sąd Najwyższy i uznał, iż środki zgromadzone na otwartych funduszach emerytalnych są środkami publicznymi. W związku z powyższym, jeżeli mówimy o kradzieży środków, to powinniśmy je odpowiednio przypisywać, tzn. określić, że rząd, Sejm, decydując się na przeniesienie środków z OFE do ZUS, kradnie, ale nie środki indywidualnych osób, tylko środki publiczne.

    Wysoka Izbo! Zwracam się zatem z tym oświadczeniem, aby rząd zwrócił na to szczególną uwagę i wyjaśnił Polkom i Polakom, jak sprawy się mają. Unikniemy bowiem posądzania jednego przez drugiego i oszczerstw ze strony tych, którzy podstawowe sprawy dotyczące przeznaczenia środków muszą zrozumieć. W tej Izbie tego typu sformułowania, że ktoś kogoś okrada, taki czy inny polityk, nie powinny mieć miejsca. Inną sprawą jest debata nad tym, w jaki sposób otwarte fundusze gospodarują środkami odkładanymi na przyszłe emerytury, które są przypisane indywidualnym osobom, ale to już zagadnienie na inną debatę. Dziękuję bardzo.Poseł Romuald Ajchler - Oświadczenie z dnia 06 grudnia 2013 roku.


152 wyświetleń