Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Romuald Ajchler:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oświadczeniem niniejszym chciałbym podziękować wiceministrowi pracy i polityki społecznej panu Jarosławowi Dudzie za to, że zechciał przyjąć moje zaproszenie i odwiedzić powiat międzychodzki w województwie wielkopolskim.

    Chciałbym również podkreślić ten przyjazd w innym aspekcie. Otóż po wielokroć w tej sali, kiedy sprawy dotyczyły osób niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie, biorę to nazewnictwo w cudzysłów, przekonywaliśmy się, iż warto zobaczyć, jak działają w Polsce KIS-y, jak działają zakłady terapii zajęciowej, aby przywieźć przykłady z Polski i przekształcać potem w prawo obowiązujące te grupy społeczne.

    Panie Ministrze! Pańska wizyta została bardzo wysoko oceniona, a to nie przez sam pana przyjazd, tylko przez to, że potrafi pan słuchać. Potrafi pan słuchać ludzi, których KIS w naszym powiecie skupia ponad 150, a przede wszystkim ludzi, którzy, wydawałoby się, mają problem z powrotem do normalnego społeczeństwa, ludzi, którzy byli na marginesie społeczeństwa, a których dzisiaj, poprzez funkcjonowanie KIS-u z jego prezesem panem Wojtkiem Mametem, przywracamy społeczeństwu. Ważnym aspektem tej wizyty było również zapoznanie się z działalnością zakładów terapii zajęciowej, które mieszczą się w Kwilczu, także w powiecie międzychodzkim. Przykład tych dwóch zakładów świadczy o tym, iż środki przekazywane na cele społeczne do tych grup są środkami niestraconymi i na bazie tychże zakładów można wysnuć wnioski, iż są dobrą inwestycją w człowieka.

    Chciałbym również, panie ministrze, podziękować panu za to, że poza programem zechciał się pan spotkać z pracownikami Christianapolu, zakładu, który niedawno ogłosił upadłość, a zatrudnia ponad 1200 osób. Z uwagi na to, że był to pierwszy przypadek ogłoszenia upadłości w Paryżu i nastąpiło niedopełnienie obowiązków przez syndyka masy upadłościowej, pracownicy czy byli pracownicy zakładu Christianapol w powiecie międzychodzkim mogą nie uzyskać należnych im świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracownicy jeszcze nie przyjmują tego do wiadomości, dlatego że francuski sąd ogłosił upadłość w Paryżu, wybrał syndyka masy upadłościowej, a następnie w kwietniu br. potwierdził tę upadłość sąd w Polsce i ten wybrał również syndyka masy upadłościowej.

    Mamy więc precedens, pierwsze takie zdarzenie w Polsce. Chodzi o pierwsze ogłoszenie upadłości funkcjonującego na terenie naszego kraju zakładu w innym państwie. Powoduje to, że jest raczej niekorzystna interpretacja przepisów prawa, które gwarantowałyby pracownikom wypłatę należnych im środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Na ten fundusz ci pracownicy miesiąc w miesiąc płacą czy płacili składki, aby w tej trudnej sytuacji, jaka ich spotkała, mogli skorzystać z należnych im, uważam, środków. Złożyłem w tej sprawie interpelację do prezesa Rady Ministrów i czekam na odpowiedź, ale spotkanie się z tymi pracownikami, z udziałem pana ministra, w Warszawie może spowodować, że ci pracownicy otrzymają środki z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych.

    Tym oświadczeniem również chciałbym przypomnieć panu to spotkanie, panie ministrze, i zmobilizować pana (Dzwonek) do pracy na rzecz tychże pracowników i pozyskania dla nich środków z funduszu świadczeń gwarantowanych. Dziękuję bardzo.Poseł Romuald Ajchler - Oświadczenie z dnia 11 września 2013 roku.


294 wyświetleń